Likwidacja środka trwałego

Poza naturalnym zużyciem, likwidacja środków trwałych może być spowodowana także: decyzjami ekonomicznymi, zepsuciem, przypadkami losowymi, czy zmianą profilu działalności. Jak poprawnie wyksięgować go z poszczególnych kont oraz jak dokonać ewidencji kosztów przeprowadzenia likwidacji?

Każda jednostka powinna w swojej dokumentacji opisującej politykę rachunkowości umieścić wskazówki dotyczące przebiegu procesu likwidacji środków trwałych, dokumenty obowiązujące w tym zakresie, tryb ich sporządzania i przekazywania.

Zlikwidowany środek trwały należy wyksięgować z kont:

 • Środki trwałe
 • Umorzenie środków trwałych
 • Odpisy aktualizacyjne środków trwałych jeśli składnik ten był wcześniej obejmowany odpisem z tytułu utraty wartości.

Jeśli procesowi likwidacji towarzyszą koszty, przeprowadzenia likwidacji np. rozbiórki, transportu , koszty utylizacji to są one księgowane w poczet pozostałych kosztów operacyjnych. Wszelkie odzyski, czyli materiały, jakie uda się pozyskać, np. w wyniku złomowania, jednostka może zaksięgować na konto magazynu, jeżeli odzyskane materiały podlegają składowaniu. Są one ujmowane jako zawieszenie pozostałych przychodów operacyjnych.

W sytuacji, gdy likwidacja ma związek z budową nowego środka trwałego, wszelkie koszty i przychody związane z likwidacją korygują wartość środków trwałych w budowie z wyjątkiem wartości zlikwidowanego starego obiektu.

Podstawa prawna:

art. 3 ust 1 pkt 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31879 )
Array ( [docId] => 31879 )

Array ( [docId] => 31879 )