Likwidacja środka trwałego

Poza naturalnym zużyciem, likwidacja środków trwałych może być spowodowana także: decyzjami ekonomicznymi, zepsuciem, przypadkami losowymi, czy zmianą profilu działalności. Jak poprawnie wyksięgować go z poszczególnych kont oraz jak dokonać ewidencji kosztów przeprowadzenia likwidacji?

Każda jednostka powinna w swojej dokumentacji opisującej politykę rachunkowości umieścić wskazówki dotyczące przebiegu procesu likwidacji środków trwałych, dokumenty obowiązujące w tym zakresie, tryb ich sporządzania i przekazywania.

Zlikwidowany środek trwały należy wyksięgować z kont:

  • Środki trwałe
  • Umorzenie środków trwałych
  • Odpisy aktualizacyjne środków trwałych jeśli składnik ten był wcześniej obejmowany odpisem z tytułu utraty wartości.

Jeśli procesowi likwidacji towarzyszą koszty, przeprowadzenia likwidacji np. rozbiórki, transportu , koszty utylizacji to są one księgowane w poczet pozostałych kosztów operacyjnych. Wszelkie odzyski, czyli materiały, jakie uda się pozyskać, np. w wyniku złomowania, jednostka może zaksięgować na konto magazynu, jeżeli odzyskane materiały podlegają składowaniu. Są one ujmowane jako zawieszenie pozostałych przychodów operacyjnych.

W sytuacji, gdy likwidacja ma związek z budową nowego środka trwałego, wszelkie koszty i przychody związane z likwidacją korygują wartość środków trwałych w budowie z wyjątkiem wartości zlikwidowanego starego obiektu.

Podstawa prawna:

art. 3 ust 1 pkt 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31879 )
Array ( [docId] => 31879 )