Zmiana wartości początkowej środka trwałego

VAT zapłacony przy zakupie środka trwałego, nie powiększa jego wartości początkowej, chyba że przepisy wskazują na brak prawa do odliczenia tego podatku. Dokonując zakupów środków trwałych poza granicami kraju, płaci się tam należny w danym kraju podatek. Czy taki zwrot podatku (np. TVA, MOMS) wpływa na zmianę wartości początkowej zakupionego wcześniej środka trwałego?

Zwrócony podatek za zakup środka trwałego zmniejsza jego wartość początkową.

Środki trwałe wycenia według ceny nabycia (art. 28 ust. 1 uor), którą jest cena zakupu obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług (art. 28 ust. 2 uor). Zasadniczo VAT zapłacony przy zakupie środka trwałego, nie powiększa jego wartości początkowej, chyba że przepisy wskazują na brak prawa do odliczenia tego podatku. Wtedy wartość VAT zwiększa wartość środka trwałego podlegającą amortyzacji. Jednostka jest zwolniona z VAT, czyli do ksiąg rachunkowych wprowadziła środek trwały w wartości brutto.

Jednak jednostka otrzymała z zagranicy zwrot VAT, dlatego też dla celów rachunkowych powinna skorygować wartość środka trwałego o kwotę tego podatku. Wynika stąd, że jeśli jednostka wprowadziła do ksiąg rachunkowych środek trwały w wartości początkowej brutto, a następnie otrzymała częściowy zwrot zapłaconej ceny (o wartość np. TVA – podatek VAT we Francji), to powinna skorygować jego wartość początkową. Zmiana wartości początkowej środka trwałego pociąga za sobą korektę amortyzacji, o ile ta została już naliczona. Zwrócona kwota podatku (TVA, MOMS) zwiększy pozostałe przychody operacyjne i będzie stanowić podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Podstawa prawna:

  • art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (teks jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Autor: Ewa Kowalska

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31880 )
Array ( [docId] => 31880 )