7 etapów zamknięcia ksiąg rachunkowych w likwidowanej jednostce oświatowej

Data: 10-06-2016 r.

Procedura likwidacyjna jest skomplikowanym procesem. Pominięcie jednego z etapów może spowodować wstrzymanie całego postępowania. Jak zatem przeprowadzić prawidłową procedurę zamknięcia ksiąg rachunkowych w likwidowanej szkole?

Likwidacja szkoły nie może być podyktowana wyłącznie względami ekonomicznymi. Decyzja o zamknięciu jednostki oświatowej powinna być oparta na szczegółowej analizie i uwzględniać przede wszystkim działania z ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: uso), z uwzględnieniem terminów powiadomienia o planowanych zmianach rodziców uczniów i kuratora oświaty.

Organ prowadzący powinien wziąć również pod uwagę warunki, w jakich będą się uczyć dzieci i młodzież po likwidacji szkoły, oraz konieczność dowożenia dzieci do szkoły.

Organ prowadzący również na podstawie art. 62 uso może włączyć prowadzone przez siebie przedszkole w skład zespołu szkół.

Obowiązki w zakresie prowadzonej rachunkowości

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek oświatowych reguluje ustawa o rachunkowości (dalej: uor). Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 2 uor jedną z sytuacji, w których należy zamknąć księgi rachunkowe, jest dzień zakończenia działalności przez jednostkę (likwidacji).

Księgi rachunkowe należy zamknąć również na dzień:

Przykład 1. Termin zamknięcia ksiąg rachunkowych

Jednostka samorządu terytorialnego podjęła uchwałę o likwidacji szkoły z dniem 31 sierpnia 2016 r. (od 1 września szkoła przestaje istnieć). Dniem, na który należy zamknąć księgi rachunkowe tej szkoły, to 31 sierpnia 2016 r. (ostatni dzień funkcjonowania szkoły).

Barbara Jarosz, wieloletni praktyk, posiada certyfikat MF, główna księgowa jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39096 )
Array ( [docId] => 39096 )