Do wydatków strukturalnych szkoły można zaliczyć tylko środki krajowe

Data: 31-05-2013 r.

Aby uzyskać niezbędne dane do sporządzenia sprawozdania Rb-WSa, jednostki publiczne muszą najpierw poprawnie rozpoznać i zakwalifikować poniesione w ciągu roku wydatki strukturalne. Do wydatków strukturalnych szkoły zalicza się m.in. środki przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych czy zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

O wydatkach strukturalnych szkoły można mówić gdy placówka wydała środki krajowe w związku z zadaniem lub działaniem, na realizację którego uzyskała lub mogłaby uzyskać dofinansowanie ze środków UE.

W przypadku projektów współfinansowanych z pieniędzy unijnych, jako wydatki strukturalne szkoły, wykazuje się tzw. publiczny wkład krajowy, a więc sumy sklasyfikowane z końcówką paragrafu „9” oraz tzw. wydatki niekwalifikowane (wykazane w klasyfikacji z końcówką „0”).

Kwoty zaliczone do paragrafu z końcówką „8”, tj. środki unijne, nie są wydatkami strukturalnymi i nie należy ich wpisywać do sprawozdania Rb-WSa.

Warto wiedzieć, że wydatkami strukturalnymi szkoły są m.in. te kwoty, które:

  • podnoszą jakość kapitału ludzkiego,
  • zwiększają liczbę, podwyższają wartość lub energooszczędność funkcjonowania środków trwałych,
  • nie wiążą się z bieżącym utrzymywaniem określonych obiektów,
  • nie wynikają z obowiązku realizacji określonych zadań, do których dana placówka została powołana,
  • nie mają charakteru cyklicznego.

Charakterystyczne wydatki strukturalne szkoły

Rodzaj wydatku Obszar Kod tematyczny
Podpis elektroniczny II 10
Budowa strony internetowej II 11
Modernizacja (rozbudowa) sieci internetowej o sieć bezprzewodową II 11
Zakup urządzeń energooszczędnych V 47
Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną XII 72
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych XII 72
Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze XII 73
Opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów XII 73
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i poza szkolne XII 73
Koszt nauki języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej XII 73
Pomoc stypendialna dla uzdolnionych uczniów XII 73
Budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja budynków szkoły, infrastruktury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia XIII 75
Zakup wyposażenia związanego z podnoszeniem jakości świadczonych usług (np. zakup zestawów komputerowych, oprogramowania, pomocy dydaktycznych itp.) XIII 75
Termomodernizacja szkół pod warunkiem finansowania jej ze środków inwestycyjnych XIII 75
Szkolenia pracowników administracji szkoły obejmujące koszty szkoleń, delegacji, noclegu XV 81

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31889 )
Array ( [docId] => 31889 )