Mieszkanie i wyżywienie dla uchodźcy - dodatkowe 60 dni wypłaty

Data: 28-04-2022 r.

Pomoc dla Ukrainy

Wydłużenie świadczeń za mieszkanie i wyżywienie

Pierwotnie świadczenie miało być wypłacane maksymalnie przez 60 dni. Taki termin był uzasadniany w taki sposób, że obywatel Ukrainy, który przybył do Polski, zdoła się już w miarę usamodzielnić. W ekspresowo uchwalonej zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która 27 kwietnia została przyjęta przez Sejm i jest już przekazana do Senatu - okres pobierania świadczenia wydłużono o kolejne 60 dni. Zatem każdy kto zapewnia wyżywienie i mieszkanie będzie miał zapewnione dopłaty przez 120 dni. Uznano, że w ciągu 60 dni niektórym mogło się nie udać stanąć na własnych nogach. Celem tej zmiany jest więc stworzenie bardziej komfortowych warunków do usamodzielnienia się dla obywateli Ukrainy. 


Zobacz także: Wnioski o wypłatę świadczeń związanych z wyżywieniem uchodźcy

Lepsza weryfikacja wniosków

 

Wnioski o dofinansowanie znajdą się teraz w jednym systemie informatycznym. Gmina dostała dodatkowe zadanie w postaci konieczności wprowadzenia już złożonych wniosków do omawianego systemu. Dzięki temu każda gmina będzie w stanie szybko zweryfikować, czy ktoś nie złożył już wcześniej wnioski dotyczącego tego konkretnego obywatela Ukrainy. Łatwiej będzie również sprawdzić poprawność przedstawionych we wniosku danych, w porównaniu z informacjami zawartymi w rejestrze PESEL a także potwierdzić datę przybycia do Polski.  Z jednej strony zapowiadany system będzie dobrym narzędziem do kontroli wydatkowania środków publicznych, z drugiej - uniemożliwi próby nadużyć związanych z próbą doprowadzenia do wypłaty nienależnych świadczeń.

Pieniądze na pomoc

Na spotkaniu z przedstawicielami samorządów, które odbyło się 27 kwietnia 2022 r. sekretarz stanu MSWiA zaznaczył także, że pieniądze przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy, są na bieżąco wypłacane samorządom. Podstawą jest zgłaszane przez nich zapotrzebowanie. Dotychczas wypłacono już ponad 1 mld zł. 


Zobacz także: Ujmowanie w budżecie JST środków z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy

Źródło:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z uzasadnieniem - legislacja.rcl.gov.pl
Informacja umieszczona na oficjalnym portalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - portal gov.pl

Oprac. red. 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41727 )
Array ( [docId] => 41727 )