Nie zwracając dotacji w terminie można naruszyć dyscyplinę finansową

Data: 01-08-2013 r.

Finansowanie zadań środkami publicznymi obwarowane zostało wytycznymi i sankcjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (ustawa o naruszeniu dyscypliny). Nieprawidłowe wydatkowanie otrzymanej dotacji, błędne rozliczenie, niedokonanie w terminie jej zwrotu w całości lub w części, czy też przekazanie środków bez upoważnienia, spowodować może ustawowe konsekwencje.

Przepisom ustawy o naruszeniu dyscypliny podlegają zarówno osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet, jak i gospodarujące środkami publicznymi (w tym dysponujące pieniędzmi przekazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych).

Zarzuty dotyczące nieprawidłowości mogą zatem zostać przedstawione w zakresie:

  • przekazania lub udzielenia dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej przekazywania lub udzielania,
  • niezatwierdzenia w terminie przedstawionego rozliczenia,
  • nieustalenia kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu.

Do naruszenia dyscypliny finansów publicznych dochodzi wówczas, gdy ma miejsce faktyczne przekazanie dotacji beneficjentowi, którą organ przekazujący ustalił w sposób naruszający zasady lub tryb jej udzielania. Użycie łącznika „lub” wskazuje, że może mieć miejsce zarówno naruszenie zasad, jak i naruszenie trybu udzielania dotacji.

Organ JST może popełnić czyn zabroniony polegający na:

Natomiast wykonawca zadania finansowanego lub dofinansowywanego publicznymi zasobami może narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansowej w przypadku:

  • nierozliczenia w terminie otrzymanej dotacji,
  • wydatkowania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację,
  • niedokonania w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.

Zaistnienie wskazanych nieprawidłowości może spowodować odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych osoby, która czyn taki popełniła, można więc jej przypisać winę w czasie popełnienia naruszenia. Może ją także ponieść osoba, która wydała polecenie wykonania czynu naruszającego dyscyplinę.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 31906 )
Array ( [docId] => 31906 )

Array ( [docId] => 31906 )