Nie zwracając dotacji w terminie można naruszyć dyscyplinę finansową

Data: 01-08-2013 r.

Finansowanie zadań środkami publicznymi obwarowane zostało wytycznymi i sankcjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (ustawa o naruszeniu dyscypliny). Nieprawidłowe wydatkowanie otrzymanej dotacji, błędne rozliczenie, niedokonanie w terminie jej zwrotu w całości lub w części, czy też przekazanie środków bez upoważnienia, spowodować może ustawowe konsekwencje.

Przepisom ustawy o naruszeniu dyscypliny podlegają zarówno osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet, jak i gospodarujące środkami publicznymi (w tym dysponujące pieniędzmi przekazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych).

 

Zarzuty dotyczące nieprawidłowości mogą zatem zostać przedstawione w zakresie:

 • przekazania lub udzielenia dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej przekazywania lub udzielania,
 • niezatwierdzenia w terminie przedstawionego rozliczenia,
 • nieustalenia kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu.

Zgodnie z orzeczeniem Głównej Komisji Orzekającej z 24 stycznia 2011 r., (BDF1/490/85/86/RN-16/09/06), znamiona czynu związanego z przekazaniem lub udzieleniem dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej przekazywania lub udzielania, odnoszą się do dwóch powiązanych czynności: dotyczą udzielenia oraz przekazania dotacji. Muszą więc wystąpić łącznie.

Do naruszenia dyscypliny finansów publicznych dochodzi wówczas, gdy ma miejsce faktyczne przekazanie dotacji beneficjentowi, którą organ przekazujący ustalił w sposób naruszający zasady lub tryb jej udzielania. Użycie łącznika „lub” wskazuje, że może mieć miejsce zarówno naruszenie zasad, jak i naruszenie trybu udzielania dotacji.

Organ JST może popełnić czyn zabroniony polegający na:

 • nieustaleniu należności JST albo ustaleniu należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia,
 • niepobraniu lub niedochodzeniu należności jednostki albo jej pobraniu lub dochodzeniu w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia,
 • niezgodnym z przepisami umorzeniu należności, odroczeniu jej spłaty lub rozłożeniu na raty albo dopuszczeniu do jej przedawnienia.

Natomiast wykonawca zadania finansowanego lub dofinansowywanego publicznymi zasobami może narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansowej w przypadku:

 • nierozliczenia w terminie otrzymanej dotacji,
 • wydatkowania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację,
 • niedokonania w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.
Istotą naruszenia w zakresie wskazanych czynów jest nie uszczuplenie samych finansów publicznych, ale naruszenie elementarnego ich ładu (patrz: orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej z 9 września 2011 r., DB-0965/107/11). Odpowiedzialność zaś ponosi osoba, która wydatkuje środki z dotacji (patrz: orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z 16 maja 2011 r., nr BDF1/490/2/24/RN-4/11/970).

Zaistnienie wskazanych nieprawidłowości może spowodować odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych osoby, która czyn taki popełniła, można więc jej przypisać winę w czasie popełnienia naruszenia. Może ją także ponieść osoba, która wydała polecenie wykonania czynu naruszającego dyscyplinę.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31906 )
Array ( [docId] => 31906 )

Array ( [docId] => 31906 )