Przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego innej jednostce

Data: 01-08-2013 r.

Jednostka budżetowa może nieodpłatnie przekazać składniki rzeczowe majątku ruchomego innej jednostce. Nieodpłatne przekazanie następuje wówczas na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu złożony do kierownika jednostki budżetowej.

W odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych, tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.

W „państwówkach” na wniosek

 

Przepisy tego rozporządzenia mówią m.in., że:

Jednostka może nieodpłatnie przekazać składniki rzeczowe majątku ruchomego innej jednostce. Nieodpłatne przekazanie następuje wówczas na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu złożony do kierownika jednostki.


Wniosek taki powinien zawierać m.in.:

  • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,
  • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
  • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

W jednostkach samorządowych według procedur wewnętrznych

W odniesieniu do samorządowych jednostek budżetowych brak jest analogicznych przepisów. Można spotkać jednak takie JST, które utworzyły własne procedury w tym zakresie.

Należy więc w pierwszej kolejności sprawdzić, czy samorząd ustalił zasady nieodpłatnego zbywania pozostałych środków trwałych przez swoje jednostki organizacyjne.

Jeśli tego nie zrobił, to moim zdaniem wolno samorządowej jednostce budżetowej przekazać biurka placówce oświatowej, jeśli nie są wykorzystywane przez jednostkę.

Procedurę przekazania można oprzeć wówczas na przepisach dotyczących państwowych jednostek budżetowych - czyli przekazanie powinno nastąpić na wniosek zainteresowanego podmiotu, przy pomocy protokołu zdawczo-odbiorczego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31907 )
Array ( [docId] => 31907 )