Przejęcie przez urząd gminy zadań w zakresie dostarczania wody

Autor: Karol Zawadzki
Data: 30-01-2015 r.

Likwidacja jednostki budżetowej zajmującej się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków i przejęcie tych zadań przez urząd gminy nie wiąże się z koniecznością zrywania dotychczasowych umów z odbiorcami usług. Ich stroną jest bowiem sama gmina, a nie kierownik przedsiębiorstwa.

Ekspert współpracujący z resortem administracji i cyfryzacji, w ramach projektu „Dobre prawo - sprawne rządzenie” wyraził opinię na temat skutków prawnych przejęcia przez gminę zobowiązań likwidowanego zakładu robót publicznych.

Jednostka realizująca m.in. zadania związane z gospodarką wodno-ściekową zawarła umowy cywilnoprawne na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Po likwidacji, zadania wykonywane przez zakład ma przejąć urząd gminy. Powstała więc wątpliwość, czy w takim przypadku powinny być zrywane dotychczasowe i zawierane nowe umowy z odbiorcami.

Zdaniem eksperta z cywilnoprawnego punktu widzenia nie ma potrzeby zrywania dotychczasowych umów. Zakład robót publicznych funkcjonuje w formie jednostki budżetowej, a te w obrocie prawnym mają status jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W zakresie właściwości samorządu zastępują więc np. gminę.

Jednostka budżetowa gminy działa wprawdzie jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, ale nie stanowi odrębnego od samorządu bytu prawnego. Świadczy o tym chociażby art. 47 ustawy o samorządzie gminnym, który jednoznacznie wskazuje, że kierownicy takich jednostek działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta. Dokonywane przez kierownika czynności prawne pociągają więc za sobą skutki bezpośrednio dla mocodawcy (wójta).

Likwidacja jednostki budżetowej, której kierownik zawarł określone umowy cywilnoprawne, nie ma zatem wpływu na treść ukształtowanych stosunków prawnych, ich podmiotem jest bowiem faktyczne gmina.

Źródło:

mac.gov.pl

Karol Zawadzki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36474 )
Array ( [docId] => 36474 )

Array ( [docId] => 36474 )