Ściąganie opłat za gospodarowanie odpadami od 1 stycznia 2016

Data: 26-11-2015 r.

Od 1 stycznia 2016 r. gmina może zawrzeć porozumienie z właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego, dotyczące możliwości egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – bez jednoczesnego przekazania jej środków na wykonanie tych zadań.

Właściwy organ gminy może wykonywać zadania z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie porozumienia zawartego z naczelnikiem urzędu skarbowego. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta przysługują uprawnienia organów podatkowych (art. 6q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Podejmując się tego zadania na własny koszt, gmina powinna wziąć pod uwagę art. 44 ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – wskazujący, że jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do dokonywania wydatków publicznych zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Wydatki publiczne powinny być wykonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

  • uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  • optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Do kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należą koszty obsługi administracyjnej systemu.

(RIO w Katowicach, 21 października 2015 r., WA-023/11/15).

Dorota Kotela, prawnik, specjalista ds. finansów publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38099 )
Array ( [docId] => 38099 )