Opłaty za odpady komunalne – zasady rozliczania

Data: 10-07-2014 r.

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, mające swoje źródło w przepisach ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwana dalej ustawą), obowiązują już od roku. Wynikają z nich obowiązki także dla przedsiębiorców.

Obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec lub za każdy miesiąc, w którym na nieruchomości powstały odpady komunalne (art. 6i ustawy). Obowiązek ten powstaje z mocy prawa, zatem nie wydaje się decyzji administracyjnej. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest samodzielnie obliczyć wysokość opłaty i złożyć w urzędzie gminy (urzędzie miejskim) deklarację w tym przedmiocie. Wzór deklaracji ustalony jest uchwałą właściwej rady gminy (rady miejskiej). W tej samej uchwale może być także określony wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji. Oznacza to, że na żądanie organu przedsiębiorca zobowiązany będzie do przedłożenia wymienionych w uchwale dokumentów potwierdzających dane zawarte w złożonej przez niego deklaracji.

Zadeklarowana przez przedsiębiorcę wysokość opłaty jest kwotą, którą powinien on zapłacić na rzecz gminy. Termin i częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z uchwały rady gminy (rady miejskiej) właściwej, ze względu na położenie nieruchomości. Złożenie deklaracji powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca (nieruchomości zamieszkałe) bądź od daty powstania na nieruchomości odpadów komunalnych (nieruchomości niezamieszkałe).

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w drodze decyzji administracyjnej.

Wobec tego gdy nie powstają odpady komunalne, właściciel nieruchomości nie ma obowiązku obliczania opłaty i składania deklaracji. Deklarację o wysokości opłaty składa się w odniesieniu do danej nieruchomości, a zatem właściciel kilku nieruchomości nie może objąć ich wszystkich jedną deklaracją. Należy pamiętać, że raz złożona deklaracja jest podstawą do uiszczania opłat za kolejne miesiące. W razie zmiany danych ujawnionych w deklaracji (np. co do liczby mieszkańców, ilości odpadów powstających na nieruchomości) istnieje konieczność złożenia nowego formularza. Termin na jego złożenie wynosi 14 dni od daty zmiany stanu faktycznego,przy czym opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego przeciwko składającemu ją przedsiębiorcy, a zatem na jej podstawie możliwa jest egzekucja administracyjna opłaty za gospodarowanie odpadami (art. 6n ust. 1 ustawy).

Agnieszka Kręcisz-Sarna, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej

pobierz

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami

pobierz

Trzy rodzaje audytów energetycznych – sprawdź, czym się różnią

pobierz

Mikroprzedsiębiorstwa - szanse na dotacje operacyjne

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35292 )
Array ( [docId] => 35292 )

Array ( [docId] => 35292 )