Odprawa emerytalna w razie rozwiązania stosunku pracy

Data: 11-06-2013 r.

Jeśli pracownik w wieku przedemerytalnym rozwiązuje umowę o pracę z przyczyn osobistych to nie otrzyma prawa do odprawy emerytalnej. Pracownicy, którzy w dniu 1 stycznia 2013 r. są objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z kodeksu pracy, są objęci tą ochroną przez czas do osiągnięcia wydłużonego wieku emerytalnego

Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego, który dla kobiet urodzonych w okresie od dnia 1 kwietnia 1955 r. do dnia 30 czerwca 1955 r. wynosi co najmniej 60 lat i 10 miesięcy. Pracownik urodzony 31 maja 1955 r. rozpoczął już wiek ochronny przed zmianą przepisów emerytalnych.

Już w 2011 r. pracownica miała bowiem 56 lat. Jej wiek ochronny ulegnie przedłużeniu do powszechnego dla niej wieku emerytalnego 60 lat i 10 miesięcy. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

 

Umowa może jednak zostać wypowiedziana przez chronionego pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny oraz rozwiązana za porozumieniem stron. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Wypowiadając teraz umowę o pracę bądź rozwiązując ją za porozumieniem stron, pracownik czyni to nie dlatego, że przechodzi na emeryturę, tylko dlatego, że ma potrzebę zakończenia pracy z przyczyn osobistych. Nie nabędzie on zatem prawa do odprawy emerytalnej. W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy:

SN: Odprawa emerytalna, gdy rozwiązanie umowy następuje w związku z emeryturą

Przejściem na emeryturę w rozumieniu art. 921 kodeksu pracy jest zmiana statusu pracownika na status emeryta, co następuje z reguły jednocześnie z rozwiązaniem stosunku pracy ale może też nastąpić później ze względu na datę złożenia wniosku lub np. z powodu korzystania z zasiłku chorobowego.

Wyrok Sądu Najwyższego z 14 czerwca 2012 r., I PK 229/11.

Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31911 )
Array ( [docId] => 31911 )