Pracownik na urlopie rodzicielskim. Czy za 11 listopada i 6 stycznia trzeba udzielić dnia wolnego

Data: 31-10-2017 r.

Pracownikowi przebywającemu na urlopie rodzicielskim należy się przede wszystkim w tym okresie zasiłek macierzyński, który jest wypłacany za każdy dzień niezdolności do pracy, bez wyłączenia dni wolnych od pracy. Stąd nie ma obowiązku udzielania dnia wolnego za święto wypadające w sobotę pracownikom przebywającym na urlopie rodzicielskim.

Jeżeli zaś chodzi o drugiego pracownika, to jeżeli będzie on 6 stycznia 2018 r. na urlopie wypoczynkowym, to dzień wolny za to święto przysługuje mu na takich samych zasadach jak i pozostałym pracownikom. Należy pamiętać, że dzień wolny powinien przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym co sobotnie święto. Gdyby dzień świąteczny przypadł w dniu roboczym w czasie urlopu wypoczynkowego, to wówczas tego dnia nie można byłoby liczyć do urlopu, ponieważ urlop udzielany jest wyłącznie w dniach, które są dniami pracy danego pracownika.

Święto obniża wymiar czasu pracy

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2 października 2012 r. o sygn. akt K 27/11 uznał, że pracownicy mogą odbierać dzień wolny, jeżeli święto wypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Zgodnie z art. 130 § 2 każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Co oznacza, że pracodawca w 2018 roku będzie miał obowiązek udzielenia pracownikowi dnia wolnego za święto 6 stycznia w innym terminie, jednakże dzień wolny powinien przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym co sobotnie święto.

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135-138, 143 i 144 (art. 129 kp).

Pracownik zatrudniony w tym systemie organizacji czasu w każdym okresie rozliczeniowym powinien mieć taką liczbę dni wolnych od pracy, jaka wynika ze zsumowania liczby niedziel i świąt, które przypadają w dniach innych niż niedziela, oraz dni wolnych od pracy wynikających z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Dzień 6 stycznia 2018 r. przypada w sobotę, co spowoduje, iż pracodawcy będą zobowiązani do zapewnienia pracownikom innego dnia wolnego od pracy w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Zgodnie z art. 1542 § 1 kp urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Co oznacza, że urlop wypoczynkowy wykorzystywany przez pracownika obejmuje wszystkie dni robocze przypadające w tym okresie.

Karolina Cichocka, radca prawny, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Dudkiewicz Ciastko Cichocka s.c. z siedzibą w Poznaniu, www.kancelaria-dcc.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40735 )
Array ( [docId] => 40735 )