Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla nauczycieli i pracowników byłych gimnazjów

Data: 29-09-2017 r.

Od 1 września 2017 r. weszły w życie zmiany organizacyjne, które w etapach wygaszą kształcenie w gimnazjach. Poznaj zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla nauczycieli i pracowników byłych gimnazjów.

Będą 3 etapy zakończenia nauki w gimnazjach:

 
  • 1 września 2017 r.,
  • 1 września 2018 r.,
  • 1 września 2019 r.

W tych terminach dotychczasowe gimnazja mogą być przekształcone lub włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej lub szkoły średniej (np. liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia). Dzień rozpoczęcia działalności przez szkołę utworzoną zgodnie z nowymi przepisami uznaje się odpowiednio za dzień przekształcenia albo włączenia gimnazjum do tej szkoły. Nauczyciele i pracownicy dotychczasowych gimnazjów mogą być zatrudnieni w przekształconych szkołach lub innych szkołach, do których włączono gimnazja, mogą być przeniesieni w stan nieczynny albo ich stosunek pracy może być rozwiązany.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy z 14 grudnia 2016 r. nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w dotychczasowych gimnazjach lub zespole szkół, z dniem przekształcenia albo włączenia do szkół podstawowych lub średnich, stają się z mocy prawa pracownikami tych szkół.

Zmiany organizacyjne, które spowodowały zakończenie kształcenia w gimnazjach, powinny być przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa traktowane analogicznie jak przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie określonym w art. 231 Kodeksu pracy. Podstawę wymiaru zasiłków przysługujących nauczycielom i pracownikom zatrudnionym w dotychczasowych gimnazjach przekształconych lub włączonych do innych szkół albo zespołów szkół ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Uwzględnia się wynagrodzenie uzyskane u poprzedniego i nowego płatnika składek. 

Podstawy wymiaru zasiłków pracownikom, którzy stali się niezdolni do pracy przed dniem przekształcenia gimnazjum, nie ustala się na nowo mimo zmiany płatnika składek.

Źródło:

www.men.gov.pl

  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).
  • Art. 236, 239, 249, 251 i 253 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.
  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze  zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40670 )
Array ( [docId] => 40670 )