Zajęcie wypłacanych pracownikowi świadczeń socjalnych

Data: 29-09-2017 r.

Świadczenia pochodzące z ZFŚS podlegają, co prawda, egzekucji do pełnej wysokości, ale wówczas, gdy zajęcie obejmuje „inne wierzytelności”, a nie wynagrodzenie za pracę oraz zasiłek. 

Podstawą dokonania zajęcia należności pracowniczych jest odpowiedni tytuł egzekucyjny. Czytając tytuł, należy przede wszystkim zwrócić uwagę, czego dotyczy. Jeżeli dotyczy wynagrodzenia za pracę oraz zasiłku, to tylko świadczenia należące do tej kategorii mogą podlegać zajęciu. Wynagrodzenie za pracę zajmowane jest na podstawie art. 881 Kodeksu postępowania cywilnego. Natomiast do zasiłków stosuje się przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Świadczenia o charakterze socjalnym nie są ani wynagrodzeniem ze stosunku pracy, ani zasiłkiem. Co prawda kpc nie zawiera definicji wynagrodzenia za pracę, które podlega egzekucji, jednak na ten temat wypowiedziało się swego czasu m.in. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Potwierdziło, że świadczenia z ZFŚS nie są wynagrodzeniem, nawet w bardzo szerokim rozumieniu tego pojęcia. Nie kwalifikują się więc pod ochronę, jaką daje Kodeks pracy przez stosowanie m.in. kwot wolnych od ujęć. Jedynym kryterium przyznania wsparcia z ZFŚS jest sytuacja osobista (materialna, rodzinna) pracownika i jego rodziny, a nie ocena jego pracy.

Nie oznacza to jednak, że komornik w ogóle nie może przeprowadzić egzekucji ze świadczeń przyznawanych pracownikom w ramach ZFŚS. Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie komornika o wszystkich przychodach, jakie pracownik-dłużnik uzyskuje, w tym tych z funduszu. Jednak jeśli komornik chciałby zająć również te świadczenia, musi rozszerzyć zajęcie lub wydać nowy tytuł obejmujący inne wierzytelności. Podstawą jest wówczas art. 895 kpc.

Reasumując: podstawą do zajęcia wypłacanych pracownikowi świadczeń socjalnych, np. dofinansowania do wczasów pod gruszą, może być jedynie zajęcie komornicze uprawniające do egzekucji na podstawie art. 895 kpc.

Izabela Nowacka, ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40671 )
Array ( [docId] => 40671 )