Wynagrodzenie urlopowe dla pracownika jsfp

Data: 09-08-2016 r.

Urlop wypoczynkowy jest urlopem płatnym. Zgodnie z art. 172 kp w czasie urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie urlopowe w takiej wysokości, w jakiej otrzymywałby je, gdyby pracował. Jeśli w skład wynagrodzenia wchodzą zmienne składniki, ich wysokość może być obliczana na podstawie wynagrodzenia z 3 ostatnich miesięcy, a w przypadku znacznego wahania ich wysokości – z 12 miesięcy.

Wynagrodzenie urlopowe obejmuje więc wynagrodzenie zasadnicze pracownika, dodatki (w przypadku pracowników – specjalny, funkcyjny, dodatek za wieloletnią pracę) i  stałe premie (np. regulaminowe). Przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego bierze się także pod uwagę wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, wypłacane miesięcznie, a więc za przekroczenie norm dobowych (niezależnie od okresu rozliczeniowego) oraz w zakładach pracy objętych jednomiesięcznym okresem rozliczeniowym.

Wynagrodzenie urlopowe dla pracownika

Przykład:

Pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym 80 godzin w miesiącu obejmującym 20 dni roboczych, tj. 160 godzin.
Pracownik otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.000 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 200 zł, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 400 zł, łącznie 2.600 zł. Kwota ta w całości jest ujęta w podstawie obliczenia wynagrodzenia urlopowego.

Wynagrodzenie urlopowe wynosi:

  • 2.600 zł / 160 godz. = 16,25 zł
  • 80 godz. urlopu × 16,25 zł = 1.300 zł

Wynagrodzenie urlopowe w tym przypadku jest równe połowie wynagrodzenia za pracę w czasie, gdyby pracownik ją świadczył.

Wynagrodzenie urlopowe dla pracownika

Przykład:

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie miesięczne stałe w wysokości 1.600 zł oraz zmienny dodatek specjalny. Dodatek ten w ostatnich 3 miesiącach wynosił 240 zł, 250 zł, 210 zł. Nie podlegał więc znaczącym wahaniom i celowe jest jego ujęcie za okres 3 miesięcy. Liczba godzin pracy w ostatnich 3 miesiącach wyniosła 160 + 168 + 168, czyli łącznie 496 godzin.

Wynagrodzenie urlopowe wynosi:

  • 3.000 zł / 160 godz. = 18,75 zł
  • 80 godz. urlopu × 18,75 zł = 1.500 zł wynagrodzenia miesięcznego
  • (240 zł + 250 zł + 210 zł dodatku specjalnego) / 496 godz. = 1,41 zł
  • 80 godz. urlopu × 1,41 zł = 112,80 dodatku specjalnego
  • łącznie wynagrodzenie urlopowe: 1.500 zł + 112,80 zł = 1.612,80 zł.
Maria Kucharska-Fiałkowska, specjalista ds. kadr i płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39361 )
Array ( [docId] => 39361 )

Array ( [docId] => 39361 )