SP ZOZ użytkując budynek JST jest podatnikiem podatku od nieruchomości

Data: 09-07-2013 r.

Jeżeli gmina przekazała budynek na cele działalności zakładu opieki zdrowotnej (np. na podstawie umowy użyczenia), SP ZOZ w zakresie użytkowania takiej nieruchomości jest traktowany jako jej posiadacz. Musi więc w tym przypadku zapłacić podatek od nieruchomości.

SP ZOZ-y samodzielnie gospodarują nieruchomościami przekazanymi im przez samorządy w nieodpłatne użytkowanie – tak wynika z przepisów ustawy o działalności leczniczej (art. 54 ust.1).

 
SP ZOZ-y, w zakresie użytkowania nieruchomościami, są więc niejako majątkowo wyodrębnione od jednostki samorządu terytorialnego (JST) i powinny być traktowane jako osobny podmiot prawny.

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowią, że podatnikami podatku od nieruchomości są m.in. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne będące posiadaczami nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego (art. 3 ust. 1 pkt 4).

Tym samym przekazanie w nieodpłatne użytkowanie składników majątku, co do których własność przysługuje gminie, powoduje przejście obowiązku w podatku od nieruchomości na samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ), jako posiadacza zależnego (art. 336 Kodeksu cywilnego).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31933 )
Array ( [docId] => 31933 )