11 najczęściej popełnianych błędów przy inwentaryzacji

Autor: Barbara Jarosz
Data: 02-10-2017 r.

Najczęściej popełniane błędy podczas inwentaryzacji dotyczą głównie niezachowania ustawowych terminów czy nieodpowiednie dokumentowanie wyników inwentaryzacji. Ale to nie jedyne uchybienia – przedstawiamy 11 najczęściej popełnianych błędów, których warto uniknąć.

Gdy popełnimy błąd

Błędy należy poprawiać przez skreślenie dotychczasowej treści z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, wpisanie właściwej treści, podpisanie poprawki i umieszczenie daty (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). W pozostałych przypadkach skreśla się błędny zapis i dokonuje poprawnego zapisu w odrębnej pozycji arkusza spisowego. Przy skreśleniu członkowie zespołu spisowego podpisują się i wskazują miejsca poprawnego zapisu. Nanoszenie poprawek z użyciem korektorów, zamazywań lub innych sposobów, które uniemożliwiają odczytanie treści pierwotnego zapisu jest niedopuszczalne.

Do najczęstszych błędów podczas inwentaryzacji w jednostkach oświatowych…

 

… ujawnianych podczas czynności kontrolnych, należą:

 1. niezachowanie ustawowych terminów,
 2. nieustalanie stanu materiałów i towarów wydanych, niezużytych, zaliczonych w koszty w momencie zakupu oraz brak korekty kosztów (art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości),
 3. pominięcie sald zerowych,
 4. brak szkoleń dla komisji inwentaryzacyjnej,
 5. nieprawidłowe kompensowanie niedoborów z nadwyżkami,
 6. niewłaściwy dobór formy do składnika majątku, np. WNiP – często jednostki wybierają spis z natury, a powinna być przeprowadzana drogą weryfikacji (art. 26 ust. 1 ww. ustawy),
 7. inwentaryzacja oraz jej wyniki są nieodpowiednio udokumentowane, niezgodnie z postanowieniami instrukcji inwentaryzacyjnej,
 8. nieinwentaryzowanie majątku obcego,
 9. zbyt późne podejmowanie niektórych czynności inwentaryzacyjnych,
 10. niewyjaśnianie nadwyżek,
 11. nie rozliczanie wyników inwentaryzacyjnych w okresie, którego dotyczą.

Przykład: Korekta kosztów na koniec roku

Jednostka oświatowa zgodnie z przyjętymi zasadami obciąża koszty w momencie zakupu (paliwo do samochodów). Na koniec roku budżetowego powinna dokonać (korekty kosztów) inwentaryzacji tych składników, co również powinno być ujęte w zarządzeniu dotyczącym okresowej inwentaryzacji. I zgodnie z art. 17 ustawy o rachunkowości – w kosztach danej jednostki. Wartość paliwa znajdującego się w bakach samochodów spisano i wyceniono na kwotę 1.000 zł.

Barbara Jarosz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40681 )
Array ( [docId] => 40681 )