Nowe rozporządzenie MF likwiduje sprawozdania półrocznych z realizacji wydatków w układzie zadaniowym

Autor: Barbara Jarosz
Data: 09-07-2020 r.

   Minister finansów opublikował projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym. Nowelizacja rozporządzenia ma na celu na celu rezygnację z półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym.

Projekt przewiduje likwidację w układzie zadaniowym sprawozdań półrocznych z wykonania:

· planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich,

· planu finansowego państwowego funduszu celowego,

· planu finansowego agencji wykonawczej,

· planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej oraz

· planu finansowego państwowej osoby prawnej.

Zmodyfikowano dotychczasowe brzmienie nazw kolumn: nr 27 w załączniku nr 1 (Rb-BZ1) oraz nr 10 w załączniku nr 2 (Rb-BZ2) „Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego” na określenie „Plan po zmianach”.

Skutkiem dodatkowej regulacji będzie zapewnienie pełnej spójności treści wzorów formularzy sprawozdań z przepisami tego rozporządzenia (ujednolicenie nazewnictwa w odniesieniu do wartości miernika). Ma to znaczenie z punktu widzenia zapewnienia poprawności metodologicznej oraz jednolitości praktycznego zastosowania przepisów prawnych regulujących sposób przygotowania sprawozdań z wykonania budżetu państwa w układzie zadaniowym.

Zastosowanie nowego, zmodyfikowanego w tym zakresie, wzoru formularza przez dysponentów powinno umożliwić zebranie kompletu informacji o prawidłowych wartościach „planu po zmianach”.

Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:

projekt z 19 czerwca 2020 r. rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym –obecnie projekt został przekazany do uzgodnień.

Barbara Jarosz główna księgowa jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41179 )
Array ( [docId] => 41179 )