Co powinien zawierać arkusz spisu z natury

Autor: Barbara Jarosz
Data: 16-10-2017 r.

Zarówno arkusze spisowe, jak i materiały pomocnicze powstałe w czasie spisu (obmiary albo szacunkowe obliczenia), a także oświadczenia osób odpowiedzialnych, są traktowane jako dowody księgowe. Sprawdzamy, jakie elementy powinny się znaleźć na arkuszu.

Arkusz spisu z natury powinny zawierać co najmniej:

 1. nazwę „arkusz spisu z natury”,
 2. nazwę jednostki w postaci zapisu lub pieczątki,
 3. numer kolejny arkusza uniemożliwiający jego podmianę, np. parafę przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej albo osoby odpowiedzialnej za wydanie druku ścisłego zarachowania,
 4. określenie metody inwentaryzacji (np. spis z natury, wg obmiaru),
 5. nazwę pola spisowego,
 6. godzinę i datę przeprowadzenia spisu – na każdym arkuszu,
 7. numer kolejny strony arkusza, dotyczący poszczególnych grup składników (np. materiałów – w stosunku do każdej z nich z podziałem na: pełnowartościowe, uszkodzone, obce),
 8. imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej oraz imię i nazwisko osób wchodzących w skład zespołu spisowego, a także podpisy tych osób na każdej stronie arkusza spisowego (w tym osób obserwujących inwentaryzację),
 9. numer kolejny pozycji spisowej,
 10. szczegółowe określenie składnika majątku wraz z symbolem identyfikującym (np. numer inwentarzowy, inne cechy),
 11. jednostkę miary,
 12. ilość stwierdzoną z natury (po przeliczeniu, sprawdzeniu) – na stronie, na której zakończono spis danej grupy składników – umieszcza się klauzulę „Spis zakończono na poz. …”.

Arkusze spisowe sporządza się w 2, a w razie spisów zdawczo-odbiorczych – w 3 egzemplarzach, z których kopie otrzymują osoby odpowiedzialne materialnie, a oryginał sekcja księgowości.

Barbara Jarosz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40698 )
Array ( [docId] => 40698 )