Ewidencja na koncie 130

Autor: Izabela Świderek
Data: 07-11-2016 r.

Dokonane przez oświatową jednostkę budżetową wydatki ze środków publicznych obrazują zapisy na stronie Ma konta 130. Ujmowane są na nim, oprócz zrealizowanych wydatków budżetowych (zgodnych z planem finansowym jednostki), również środki pobrane do kasy na sfinansowanie wydatków budżetowych gotówką (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych). 

Na koniec roku budżetowego konto 130 może wykazywać saldo Wn. Obrazuje ono stan niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej, otrzymanych na realizację wydatków budżetowych. Saldo to odpowiada saldu sald wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont wydatków budżetowych.

 

Typowe operacje gospodarcze w zakresie wydatków budżetowych przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Przykładowe operacje gospodarcze na koncie 130

Treść operacji

Konto przeciwstawne

W zakresie wydatków budżetowych – strona Wn

  1. Wpływ środków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na realizację wydatków budżetowych

223

W zakresie wydatków budżetowych – strona Ma

  1. Pobranie gotówki z banku w celu realizacji wydatków w formie gotówkowej
  2. Pobranie środków pieniężnych na wydatki za pośrednictwem innego banku
  3. Przelew środków z tytułu zapłaty za zobowiązania jednostki budżetowej
  4. Przelew środków pieniężnych z tytułu płatności ujmowanych bezpośrednio w koszty działalności jednostki
  5. Zapłata kar, grzywien obciążających koszty działalności jednostki
  6. Przekazanie środków na rachunek bankowy ZFŚS
  7. Wypłata środków do rozliczenia
  8. Opłaty za usługi bankowe

101, 141

141

201, 225, 229, 231, 234, 240

Konto zespołu 4 (np. 401, 403, 409)

 240, 761

240, 405

234, 240

402

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia z 5 lipca 2010 r.

Prowadzona do konta 130 ewidencja szczegółowa wydatków jest zgodna z układem planu finansowego wydatków, ustalonego w oparciu o podziałki klasyfikacji budżetowej. Środki na wydatki jednostek oświatowych przekazywane są z rachunku budżetu jednostki macierzystej. Zazwyczaj przekazywane są one według ustalonego harmonogramu realizacji.

Izabela Świderek dr nauke ekonomicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39694 )
Array ( [docId] => 39694 )