Ewidencja wypłaty zaliczek komorniczych w jednostce budżetowej

Data: 25-12-2012 r.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji zawiera wyjaśnia, od jakich czynności komornik może pobierać należności oraz stawki opłat komorniczych. Na jakich kontach ewidencjonować wypłatę zaliczki komornikowi na wydatki gotówkowe związane z przeprowadzeniem postępowania egzekucyjnego na rzecz jednostki budżetowej?

Zaliczkę wypłaconą komornikowi ujmiemy na stronie Wn konta 761 "Pozostałe koszty operacyjne", gdzie księguje się m.in. koszty postępowania spornego i egzekucyjnego w korespondencji z kontem 101 „Kasa” bądź kontem 130 „Rachunek bieżący jednostki”.

Trudno tu zastosować którekolwiek z kont rozrachunkowych zespołu 2. Zaliczka taka nie powinna być ujęta ani na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, ani też na koncie 240 „Pozostałe rozrachunki”.

Pamiętajmy, że komornik posiada ustawowy obowiązek rozliczenia otrzymanej zaliczki, w związku z czym ewentualny zwrot niewykorzystanej części zaliczki ujmiemy później jako zmniejszenie uprzednio zaksięgowanych kosztów operacyjnych.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 231, poz.1376 ze zm.).
  • rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U nr 128, poz. 861 ze zm.).

Autor: Anna Samelak, specjalista ds. finansów publicznych
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31950 )
Array ( [docId] => 31950 )