Ewidencja zakupu wody w jednostce sektora finansów publicznych

Data: 25-12-2012 r.

Dostarczanie wody pitnej należy do podstawowych (ogólnych) obowiązków pracodawcy w zakresie BHP, podobnie jak zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w pomieszczeniach w których wykonywana jest praca. W których paragrafach wydatków należy ująć zakup wody, kubków oraz czynsz za dystrybutor w jednostce sektora finansów publicznych?

Klasyfikacja wydatków uzależniona jest od ich rodzaju, jak również od przedmiotu umowy, na podstawie której są one realizowane.

Świadczenia, o których mowa w nie mają charakteru profilaktycznego, nie dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a więc nie mogą być traktowane jako świadczenia klasyfikowane do § 302 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”.

Wydatki na zakup wody, kubków oraz czynsz za dystrybutor mogą być zaklasyfikowane na 2 sposoby

1) Przypadek odrębnego zakupu wody w butlach podlegających wymianie, kubków jednorazowych i odrębnego zakupu usługi polegającej na wydzierżawieniu dystrybutora klasyfikujemy:

  • wydatki z tytułu zakupu wody butlowej (woda ogólno dostępna) - § 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”
  • wydatki z tytułu zakupu kubków - § 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”
  • wydatki z tytułu dzierżawy dystrybutora wody - § 430 „Zakup usług pozostałych”

2) Przypadek zawarcia przez jednostkę umowy na dzierżawę dystrybutora wody pitnej, w ramach której dostarczane są butle z wodą oraz kubki jednorazowe - klasyfikujemy jako usługi do § 430 „Zakup usług pozostałych”.

 

Podstawa prawna:

  • art. 233 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650),
  • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów z 28 maja 1996 r. (Dz.U. nr 60, poz. 279).

Autor: Elżbieta Gaździk, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31952 )
Array ( [docId] => 31952 )

Array ( [docId] => 31952 )