Inwentaryzacja gotówki w kasie jednostki oświatowej

Data: 07-11-2016 r.

Znajdujące się w kasie jednostki oświatowej środki pieniężne inwentaryzowane są z częstotliwością określoną przez kierownika jednostki. Inwentaryzacja gotówki w kasie musi być również dokonana po każdorazowym wystąpieniu szkód losowych, włamania, kradzieży, innych nieprzewidzianych zdarzeń. Natomiast obligatoryjne, na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości, inwentaryzacja gotówki w kasie musi być przeprowadzona na koniec roku budżetowego. 

Inwentaryzacja dokonywana jest w drodze spisu z natury, przez wyznaczoną przez kierownika jednostki komisję inwentaryzacyjną (lub zespół spisowy) Po spisaniu znajdującej się w kasie gotówki, dokonywana jest wycena ilości spisanych środków płatniczych. Następnie dokonywane jest porównanie uzyskanych wartości z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych jednostki. W przypadku zaistnienia odchyleń od stanów rzeczywistych, stwierdzone różnice muszą być wyjaśnione, a następnie właściwie (ze względu na charakter zaistniałych różnic) rozliczone.

 

Ewentualne stwierdzone odstępstwa od stanu rzeczywistego gotówki w kasie mają charakter:

  • niedoborów – w sytuacji braku w kasie jednostki środków pieniężnych w stosunku do stanu wynikającego z prawidłowej dokumentacji kasowej ujętej w raporcie kasowym,
  • nadwyżek -  w sytuacji nadwyżek w kasie jednostki środków pieniężnych w stosunku do stanu wynikającego z prawidłowej dokumentacji kasowej ujętej w raporcie kasowym.

Rozliczanie niedoborów i nadwyżek w kasie

Ujawnione w trakcie inwentaryzacji niedobory lub nadwyżki stanów gotówki wprowadzane są do raportu kasowego i ewidencjonowane są pod datą inwentaryzacji. Zapis księgowy dokonywany jest w korespondencji z kontem 240 „Pozostałe rozrachunki”. Zweryfikowane różnice inwentaryzacyjne stanowią:

  • niedobory, które, o ile kierownik jednostki nie postanowi inaczej, obciążają one kasjera,
  • nadwyżki, które odprowadzane są na dochody budżetowe.

Zobacz także:

Ustawa o z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047).

Izabela Świderek dr nauk ekonomicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39693 )
Array ( [docId] => 39693 )