Inwentaryzacja gotówki w kasie jednostki oświatowej

Data: 07-11-2016 r.

Znajdujące się w kasie jednostki oświatowej środki pieniężne inwentaryzowane są z częstotliwością określoną przez kierownika jednostki. Inwentaryzacja gotówki w kasie musi być również dokonana po każdorazowym wystąpieniu szkód losowych, włamania, kradzieży, innych nieprzewidzianych zdarzeń. Natomiast obligatoryjne, na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości, inwentaryzacja gotówki w kasie musi być przeprowadzona na koniec roku budżetowego. 

Inwentaryzacja dokonywana jest w drodze spisu z natury, przez wyznaczoną przez kierownika jednostki komisję inwentaryzacyjną (lub zespół spisowy) Po spisaniu znajdującej się w kasie gotówki, dokonywana jest wycena ilości spisanych środków płatniczych. Następnie dokonywane jest porównanie uzyskanych wartości z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych jednostki. W przypadku zaistnienia odchyleń od stanów rzeczywistych, stwierdzone różnice muszą być wyjaśnione, a następnie właściwie (ze względu na charakter zaistniałych różnic) rozliczone.

 

Ewentualne stwierdzone odstępstwa od stanu rzeczywistego gotówki w kasie mają charakter:

 • niedoborów – w sytuacji braku w kasie jednostki środków pieniężnych w stosunku do stanu wynikającego z prawidłowej dokumentacji kasowej ujętej w raporcie kasowym,
 • nadwyżek -  w sytuacji nadwyżek w kasie jednostki środków pieniężnych w stosunku do stanu wynikającego z prawidłowej dokumentacji kasowej ujętej w raporcie kasowym.

Rozliczanie niedoborów i nadwyżek w kasie

Ujawnione w trakcie inwentaryzacji niedobory lub nadwyżki stanów gotówki wprowadzane są do raportu kasowego i ewidencjonowane są pod datą inwentaryzacji. Zapis księgowy dokonywany jest w korespondencji z kontem 240 „Pozostałe rozrachunki”. Zweryfikowane różnice inwentaryzacyjne stanowią:

 • niedobory, które, o ile kierownik jednostki nie postanowi inaczej, obciążają one kasjera,
 • nadwyżki, które odprowadzane są na dochody budżetowe.

Zobacz także:

Ustawa o z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047).

Izabela Świderek dr nauk ekonomicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39693 )
Array ( [docId] => 39693 )

Array ( [docId] => 39693 )