Jak prowadzić raport kasowy w szkole

Data: 07-11-2016 r.

Całokształt obrotu kasowego, a więc wszystkie dokonane wypłaty gotówki oraz wszystkie przyjęcia środków do kasy ujmowane są w raporcie kasowym. Stanowi on dokument zbiorczy operacji kasowych dokonanych w określonym czasie, potwierdzonych dokumentami.

Raport kasowy sporządzany jest codziennie lub za okresy kilkudniowe – zgodnie z postanowieniami kierownika jednostki. Nie może jednak być sporządzany za okresy dłuższe niż miesiąc. Zamknięcie raportu kasowego musi nastąpić w okresie sprawozdawczym, z tego względu nie może on zawierać operacji gotówkowych, które wystąpiły na przełomie dwóch okresów sprawozdawczych (którym w przypadku jednostek oświatowych jest miesiąc).

Raport kasowy stanowi zbiorczy dowód, służący do ewidencji operacji w księdze głównej jednostki oświatowej. Natomiast dowody źródłowe muszą być w raporcie kasowym:

  • ujęte pojedynczo,
  • oznaczone numerem raportu kasowego,
  • oznaczone liczbą porządkową, pod którą dowód źródłowy został ujęty w raporcie kasowym.

Obroty gotówkowe ujmowane są w raporcie kasowym w dniu rzeczywistego przychodu lub rozchodu gotówki z kasy. Obowiązkiem kasjera jest natomiast kontrola rzeczywistego stanu gotówki znajdującej się w kasie z raportem kasowym. Ponadto, kasjer przez realizacją dokumentów kasowych jest zobowiązany do dokonania ich kontroli pod względem formalno-rachunkowym oraz merytorycznym.

Możliwe jest prowadzenie odrębnych raportów kasowych dla każdego rachunku jednostki, zachowując jednocześnie ciągłość ewidencji kolejnych raportów kasowych. Przy tak zorganizowanym obrocie gotówkowym, w numerze każdego raportu kasowego musi znaleźć się właściwe oznaczenie rachunku, którego gotówka „dotyczy”(przypisanie do rachunku bankowego).

Izabel Świderek dr nauk ekonomicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39697 )
Array ( [docId] => 39697 )