Nadpłata w kwartalnym sprawozdaniu Rb-N

Data: 23-12-2012 r.

Zdarza się, że jednostka budżetowa zapłaci za dużo z tytułu zakupu i dostaw towarów. Mimo że kwota jest niewielka trzeba wiedzieć gdzie ją wykazać w sprawozdaniach kwartalnych i z jakim paragrafem?

Nadpłatę wynikającą z błędnie uregulowanego zobowiązania wykazujemy w kwartalnym sprawozdaniu Rb-N, jako należność.

Należność taką należy bezwzględnie wykazać w sprawozdaniu kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych o symbolu Rb-N. Pamiętajmy, że w sprawozdaniu Rb-N wykazuje się także tzw. pozostałe należności, rozumiane jako bezsporne należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz wszelkich innych tytułów nieobjętych kategoriami przedmiotowego sprawozdania.

Sporządzając sprawozdanie Rb-N, należność powstałą w wyniku uregulowania zobowiązania w wyższej wysokości niż należna, powinno się wykazać w grupie „należności z pozostałych tytułów”, z jednoczesnym przyporządkowaniem do odpowiedniej grupy dłużników, określonych w §13 ust. 2 rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Podstawa prawna:

  • § 13 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. nr 43, poz. 247).

Autor: Elżbieta Gaździk
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31946 )
Array ( [docId] => 31946 )