Uwaga! Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

Autor: Barbara Jarosz
Data: 03-04-2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. będą obowiązywać nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych, które wprowadziła ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Zakres zmiany

Opis

Podatek rolny,  leśny  i od nieruchomości

Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości).

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (dalej: ustawa)zastępuje – przewidziane obecnie dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Do tej pory odpowiednie rozporządzenia zostały jednak  opublikowane.

        Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu którychobowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Nie będzie więc trzeba wymieniać wszystkich złożonych już przez podatników formularzy.

Od 1 lipca 2019 r. wprowadzona zostanie powszechna możliwość (a więc dlawszystkich podatników)składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości. Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników. Ustawa daje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kompetencje do określenia, w stosownym rozporządzeniu, sposobu przesyłania informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz do określenia rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone te deklaracje i informacje. Dotychczas o możliwości składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej decydowała rada gminy. Również i to rozporządzenie do tej pory nie zostało opublikowane.

podatek od środków transportowych

Od 1 lipca 2019 r. wprowadzona zostanie powszechna możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji na podatek od środków transportowych. Wybór formy złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników. Dotychczas o możliwości składania tej deklaracji za

pomocą środków komunikacji elektronicznej decydowała rada gminy, przy czym kompetencje do określenia sposobu przesyłania deklaracji na ten podatek za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz do określenia rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone te deklaracje należały (i nadal będą należeć) do ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych zawiera rozporządzeniem ministra finansów z 13 grudnia 2018 r. (Dz. U. poz. 2436), wzór obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

opłata  reklamowa

Nie będzie jednolitego i powszechnego urzędowego wzoru deklaracji na opłatę reklamową, nadal wzory formularza deklaracji będą określały rady gminy.

Od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona powszechna możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji na opłatę reklamową w gminach, które wprowadziły taką opłatę oraz które wprowadziły obowiązek składania takich deklaracji. Zatem i w tym przypadku wybór sposobu złożenia deklaracji należeć będzie do podatnika.

 

 

 

Barbara Jarosz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40993 )
Array ( [docId] => 40993 )