Ubezpieczenie AC nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego

Data: 29-05-2013 r.

Kupując samochód na potrzeby jednostki publicznej, jego wartość należy wykazać w księgach rachunkowych. Wartość początkową środka trwałego powiększy dodatkowo koszt zakupu tablicy rejestracyjnej. Wartość ubezpieczenia auta (AC, NW) będzie stanowiła natomiast osobny koszt.

To, czy dany wydatek zwiększy wartość początkową środka trwałego czy też będzie stanowił osobny koszt zależy od tego czy bez owego elementu samochód będzie mógł samodzielnie spełniać swoją funkcję, a więc będzie kompletny i zdatny do użytku. Ustawa o rachunkowości określa bowiem, że tylko aktywa spełniające takie cechy są uznawane za środki trwałe. Do tej definicji odwołuje się również rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

Analizując to, czy samochód może spełniać swoją funkcję, a więc może być dopuszczony do ruchu należy odwołać się do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Stanowi ona, że dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.

Wynika z tego, że wartość początkową środka trwałego należy powiększyć o koszty rejestracji, gdyż bez niej samochód w ogóle nie mógłby być legalnie użytkowany.

Wydatki na dodatkowe ubezpieczenie nie stanowią natomiast kosztów związanych samym zakupem auta, lecz jego późniejszą eksploatacją, a więc nie powinny powiększać wartości początkowej środka trwałego. Podobnie jest z zakupem dodatkowego paliwa.

 

O ile można zastanawiać się nad powiększeniem wartości początkowej o koszt benzyny na „pierwszy rozruch”, o tyle już późniejsze dopełnienie baku nie jest czynnością bez której środek trwały w momencie zakupu nie będzie zdatny do użytku.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330).

Karol Zawadzki, specjalista ds. finansów publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31959 )
Array ( [docId] => 31959 )