Auto do 3,5 tony – jak dokumentować czas pracy kierowcy

Autor: Paweł Miklis
Data: 05-06-2017 r.

Kwestie związane z czasem pracy kierowcy pojazdu o dmc do 3,5 tony reguluje ustawa o czasie pracy kierowców. Jest tam mowa o rodzajach aktywności kierowcy, limitach czasu pracy, należnych przerwach i odpoczynkach, nadgodzinach oraz ewidencji czasu pracy. Jak taki kierowca powinien dokumentować swój czas pracy?

W przypadku kierowcy pracującego na podstawie umowy o pracę ewidencję czasu pracy prowadzi pracodawca. Potrzebna jest po to, by prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika i inne należne mu świadczenia związane z pracą. Ewidencję trzeba udostępniać kierowcy na jego żądanie. Jeśli kierowca jest objęty zadaniowym czasem pracy, to nie ewidencjonuje się godzin pracy. Kierowca nie musi prowadzić żadnej ewidencji. Ma prawo wglądu do tej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Może wówczas sprawdzić, czy wszystkie okresy pracy i nadgodziny są uwzględnione.

 

Kierowca, który pracuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, także musi posiadać ewidencję czasu pracy. Ponadto od tego roku obowiązują regulacje, zgodnie z którymi strony umowy powinny określić sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Jeśli tego nie zrobią, zleceniobiorca przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. Zatem jeżeli nie określono sposobu potwierdzania liczby godzin pracy, kierowca powinien sam ewidencjonować liczbę przepracowanych godzin, by pokazać takie zestawienie pracodawcy.

Paweł Miklis, specjalista prawa transportowego i czasu pracy kierowcy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40439 )
Array ( [docId] => 40439 )