Przerwy kierowcy – jak ich udzielać, by nie zostać ukaranym

Autor: Ewa Matejczyk
Data: 03-04-2017 r.

Przerwa przysługuje kierowcy w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, gdy pracuje powyżej 6 godzin do 9 godzin, oraz co najmniej 45 minut, gdy pracuje ponad 9 godzin. Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie 6-godzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie.

Jednocześnie po 4,5-godzinnym okresie jazdy kierowcy przysługuje przerwa trwająca co najmniej 45 minut, chyba że kierowca rozpoczyna odpoczynek. Można ją zastąpić przerwą wynoszącą minimum 15 minut, po której nastąpi przerwa co najmniej 30-minutowa. Kierowcom, którzy wykorzystali przerwy w prowadzeniu pojazdu przeznaczone na odpoczynek, zgodnie z rozporządzeniem nr 561/2006 i umową AETR, nie przysługuje przerwa po 6 godzinach pracy.

Przykład:

Przykład: Uniknij kary za brak przerwy kierowcy

Kierowca odpoczywa przez 11 godzin, następnie przez 7 godzin wykonuje inną pracę bez przerwy, po czym prowadzi pojazd przez 3,5 godziny, odbiera 30-minutową przerwę i prowadzi jeszcze przez godzinę. Po 6 godzinach pracy ma obowiązek odebrać przerwę w wymiarze 45 minut, gdyż jego czas pracy przekroczył 9 godzin. Jednak tego nie zrobił. Nie został również spełniony wymóg, który zwalnia kierowcę z obowiązku odebrania przerwy po 6 godzinach, jeżeli wykorzystał przerwy w prowadzeniu pojazdu przeznaczone na odpoczynek zgodnie z rozporządzeniem nr 561/2006 i umową AETR. W tym przypadku kierowca rozpoczął prowadzenie pojazdu dopiero po 7 godzinach pracy. Dlatego powinien był odebrać 45-minutową przerwę po 6 godzinach pracy. Ponieważ tego nie zrobił, inspektor stwierdził naruszenie. W efekcie przedsiębiorca dostał 300 zł kary za nieudzielenie przerwy po 6 godzinach pracy.

Ewa Matejczyk, prawnik specjalizujący się w przepisach transportowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40202 )
Array ( [docId] => 40202 )