Czy opłaca się wysłać w trasę 3-osobową załogę?

Autor: Karol Lankamer
Data: 03-04-2017 r.

Kierowcy ciężarówki mogą jechać w trasę we trzech, choć najczęściej wysyłana jest załoga 2-osobowa. Dlaczego? Czy załoga złożona z więcej niż dwóch kierowców jest nieopłacalna?

Okres, w którym mogłaby prowadzić pojazd 3-osobowa załoga będzie wynosił około 20 godzin, czyli tyle, ile maksymalnie mogłoby jechać 2 kierowców. A koszt okaże się znacznie większy, gdyż pracodawca dwukrotnie zapłaci za dyżur. Wykonywanie przewozu w załodze powoduje, że dzienny odpoczynek kierowców musi przypadać w ciągu 30 godzin od zakończenia poprzedniego odpoczynku dziennego lub tygodniowego.

Ile może pracować załoga?

Ustawodawca przewidział dla kierowców jadących w załodze minimalną długość odpoczynku na poziomie 9 godzin i jest to odpoczynek regularny, a nie skrócony. W efekcie pozostałe 21 godzin może być w całości przeznaczone na pracę. W interesie pracodawcy leży maksymalne wykorzystanie czasu prowadzenia pojazdu przez wszystkich kierowców, co jest możliwe w przypadku załóg 2-osobowych.

Zakładając prawidłową organizację pracy kierowców, przerwy związane ze: zmianami za kierownicą, koniecznością załatwienia potrzeb fizjologicznych, spożywaniem posiłków czy tankowaniem paliwa powinny zmieścić się w godzinie, dopełniając 30-godzinny okres (20 godzin prowadzenia pojazdu, 9 godzin odpoczynku i 1 godzina na przesiadki itp.).

Trzech kierowców się nie opłaca

3-osobowa załoga nie będzie w stanie prowadzić pojazdu dłużej, gdyż nierozdysponowana pozostaje jedynie godzina, w ramach której poza dodatkowym czasem jazdy muszą zmieścić się wszystkie postoje związane ze zmianą kierowcy oraz przełożeniem kart lub tarczek w tachografie. Nieuniknione może się również okazać tankowanie pojazdu oraz robienie postojów dla pasażerów. Ponadto załoga 3-osobowa wiąże się z większymi kosztami, ponieważ godziny spędzone na fotelu pasażera, przypadające poza normalnymi godzinami pracy kierowcy, muszą być kwalifikowane jako dyżur. Za to pracownikowi przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 50% stawki godzinowej z jego pensji zasadniczej. W takiej sytuacji dyżur będzie pełniło jednocześnie dwóch kierowców.

Karol Lankamer, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu bhp i czasu pracy kierowców, wspólnik w firmie doradczo-szkoleniowej Pogotowie Kadrowe – Lankamer – Prasołek

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40201 )
Array ( [docId] => 40201 )