Czas pracy kierowcy pojazdu pogotowia technicznego z hds

Data: 07-10-2013 r.

Kierowca pojazdu pogotowia technicznego z hds nie musi przestrzegać czasu pracy kierowców, jeśli jego podstawowym zajęciem jest praca operatora urządzenia inspekcyjnego kanalizacji. Jeśli pracuje jako kierowca, podlega regulacjom.


Kierowcy pojazdów:
  • o dmc nieprzekraczającej 7,5 t, używanych do przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń potrzebnych kierowcy w trakcie pracy,
  • używanych w związku z konserwacją urządzeń zaopatrujących w wodę
nie muszą stosować przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynków.

W pierwszym przypadku podstawowym warunkiem zwolnienia z przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców jest dmc pojazdu. Ponadto podstawowym zajęciem kierowcy musi być praca operatora urządzenia inspekcyjnego kanalizacji. Kierowca dojeżdża samochodem pogotowia technicznego z hds do miejsca wykonywania zlecenia, następnie wykonuje to, co należy do jego zasadniczych zadań z wykorzystaniem urządzenia do inspekcji, potem wraca tym samym pojazdem.

Zwolnienie nie będzie miało zastosowania, gdy pracownik faktycznie wykonuje pracę kierowcy lub prowadzenie pojazdu jest częścią jego pracy i po zakończeniu kierowania przystępuje do wykonywania innych obowiązków, ale nie polegających na obsłudze urządzenia do inspekcji kanalizacji. Gdy kierowca wykonuje przewozy drogowe pojazdem pogotowia technicznego z hds bez skrzyni z urządzeniem inspekcyjnym, podlega przepisom dotyczącym czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynków.

Z drugim przypadkiem będziemy mieć do czynienia, gdy pod pojęciem „kanalizacja” kryją się też instalacje wodociągowe. Wówczas kierowca nie musi stosować przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz odpoczynków, pod warunkiem że pojazd będzie wykonywał przewozy związane z naprawami instalacji służących do zaopatrywania w wodę.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32024 )
Array ( [docId] => 32024 )

Array ( [docId] => 32024 )