Dane z tachografu i kart kierowców należy sczytywać nie tylko co 28 i 90 dni

Data: 06-05-2013 r.

Są sytuacje, gdy dane z tachografu i karty kierowcy trzeba sczytywać wcześniej niż co 28 czy 90 dni. Za opóźnienia grożą wysokie kary od Inspekcji Transportu Drogowego, na szczęście nie są uzależnione od tego, jak bardzo się spóźniliśmy.

Kwestie sczytywania danych z tachografu cyfrowego i kart kierowców zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych.

Z jego przepisów wynika, że każdy przewoźnik lub inny podmiot wykonujący przewozy drogowe, będący właścicielem lub użytkownikiem pojazdu, ma obowiązek pobierania danych:

 • z tachografu cyfrowego – co najmniej raz na 90 dni,
 • z karty kierowcy – co najmniej raz na 28 dni.

Dodatkowe sczytanie

Ponadto zdarzają się sytuacje, że trzeba pobrać dane z tachografu, nawet jeśli wymagane terminy jeszcze nie upłynęły. Należy to zrobić:

 • przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innemu użytkownikowi,
 • w sytuacji wadliwego funkcjonowania bądź uszkodzenia tachografu cyfrowego, umożliwiającego jednak pobranie zarejestrowanych w nim danych,
 • w przypadku wycofania pojazdu z tachografem cyfrowym z użytkowania,
 • w oznaczonym terminie – w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub inne uprawnione podmioty,
 • w każdej innej sytuacji, gdy niepobranie danych groziłoby ich utratą.

Podobnie – dane z karty kierowcy należy pobierać:

 • przed ustaniem stosunku pracy danego kierowcy; przed upływem terminu rozwiązania umowy, na podstawie której świadczone były przewozy na rzecz podmiotu wykonującego przewozy drogowe,
 • w przypadku utraty ważności karty kierowcy,
 • w przypadkach gdy, podobnie jak w odniesieniu do danych z tachografu, zażądają tego uprawnione organy lub podmioty, a także w każdej innej sytuacji, gdy niepobranie danych groziłoby ich utratą.

Dane z tachografów i kart kierowców należy przechowywać tyle samo, ile wykresówki, a więc 12 miesięcy. Podmiot dokonujący archiwizacji zapisów tachografu cyfrowego zobowiązany jest do ich zabezpieczenia przed utratą (np. zniszczeniem lub kradzieżą) oraz dostępem osób do tego niepowołanych.

Podstawa prawna:
 • § 3 ust 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Transportu z 23 sierpnia 2007 r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych,
 • § 4 ust 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Transportu z 23 sierpnia 2007 r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych,
 • lp. 6.3.11. i 6.3.12 załącznika 3 do ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. nr 1265 z późn. zm.).

Michał Walczak, specjalista z zakresu transportu drogowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 32008 )
Array ( [docId] => 32008 )