Indywidualny rozkład czasu pracy dla kierowcy

Autor: Joanna Kaleta
Data: 29-07-2014 r.

Pracodawca może ustalać kierowcom różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy, przy czym ponowne jej podjęcie w tej samej dobie nie będzie powodowało powstawania nadgodzin. Jest to indywidualny rozkład czasu pracy i możliwość jego stosowania przewidują wprost przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.

Wobec kierowców, w tym również tych kierujących pojazdem do 3,5 t, można stosować indywidualny rozkład czasu pracy. Dla skorzystania z powyższych rozwiązań pracodawca będzie jednak musiał porozumieć się z zakładową organizacją związkową, a jeśli nie jest objęty działaniem takiej organizacji – z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u pracodawcy.

 

Zgodnie z przepisami w firmach, gdzie istnieje więcej niż jedna organizacja związkowa, wspólna reprezentacja związków zawodowych, działających w zakładzie pracy, przedstawia swoje stanowisko w sprawie przedłożonego przez pracodawcę projektu indywidualnego rozkładu czasu pracy. Jeżeli w zakładzie pracy nie funkcjonują żadne związki zawodowe, odpowiednie konsultacje podejmuje się z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym w danym przedsiębiorstwie.

Porozumienie mogą zawrzeć przedstawiciele już wcześniej wybrani w firmie do celów innych konsultacji dokonywanych z pracodawcą. Mogą to być również osoby wyłonione specjalnie na potrzeby porozumienia w odniesieniu do doby pracowniczej i ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy kierowców.

Ważne: Indywidualny rozkład czasu pracy nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zapewnienia kierowcom minimalnych okresów odpoczynków dobowych i tygodniowych.

 

Joanna Kaleta, adwokat, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35422 )
Array ( [docId] => 35422 )