Odpoczynek tygodniowy w pojeździe – wyjaśnienia Francji

Data: 11-08-2015 r.

Francuski resort ekologii, zrównoważonego rozwoju i energii wyjaśnia powody wprowadzenia sankcji za regularny odpoczynek tygodniowy kierowców w pojeździe. Wyjaśnienia dotyczą sankcji z art. 15 ustawy o zwalczaniu nielojalnej konkurencji społecznej.

Jakie obowiązki nakłada nowa ustawa na kierowców i przewoźników będących ich pracodawcami w odniesieniu do odpoczynku tygodniowego

Jeśli chodzi o kierowców – w znowelizowanych przepisach ponowione zostały zapisy dotyczące obowiązków ustanowionych rozporządzeniem nr 561/2006, zgodnie z którym okres regularnego odpoczynku tygodniowego musi być spędzany poza pojazdem. Francuskie przepisy nie wprowadzają żadnych nowych obowiązków i kar wobec kierowców. W przypadku przewoźników (pracodawców), dla zapewnienia kierowcom możliwości przestrzegania obowiązku spędzania regularnego okresu odpoczynku tygodniowego poza pojazdem, francuska ustawa określa zobowiązanie mówiące o „zapewnieniu organizacji pracy kierowców drogowych w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi prawa do regularnego odpoczynku tygodniowego”, określonego wart. 10 rozporządzenia 561/2006, wraz z określonymi karami obowiązującymi w razie naruszenia tych przepisów. Kary grożące pracodawcom to jeden rok pozbawienia wolności i 30.000 euro grzywny.

W jakim celu wprowadzone zostały nowe przepisy

Nowelizacja ma umożliwić ściganie pracodawców, którzy wykorzystują pojazdy ciężarowe jako stałe miejsca noclegowe dla zatrudnianych kierowców. Celem ustawy jest między innymi zapewnienie kierowcom odpowiednich warunków życiowych, niezależnie od ich miejsca zamieszkania oraz wykonywania pracy. W ocenie władz francuskich przepisy rozporządzenia 561/2006 określają jedynie warunki spędzania regularnego okresu odpoczynku tygodniowego, ale pozostawiają w gestii krajów członkowskich określenie sankcji obowiązujących w razie nieprzestrzegania tych warunków.

Jaka jest data wejścia w życie nowej ustawy

Nowe przepisy obowiązują od publikacji, tj. od 11 lipca 2014 r.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37670 )
Array ( [docId] => 37670 )

Array ( [docId] => 37670 )