Problemy z kartą kierowcy

Data: 10-03-2015 r.

Bywa że kierowca nie może posługiwać się swoją ważną kartą kierowcy. Dzieje się tak, gdy karta zostanie uszkodzona, skradziona lub zniszczona. Wówczas kierowca nadal może jeździć autem, ale pod pewnymi warunkami.

Kierowca w takich sytuacjach może prowadzić auto nie dłużej niż 15 dni. Wolno mu dłużej prowadzić pojazd bez karty (np. kiedy trzeba odstawić samochód do bazy), jednak pod warunkiem że przedstawi dowód na to, że nie może w tym czasie przedstawić lub używać karty. Powinien mieć przy sobie potwierdzenie zgłoszenia awarii, zniszczenia karty, jej zgubienia lub kradzieży.

Gdy karta kierowcy ulegnie uszkodzeniu, jest niesprawna, została skradziona lub zgubiona, kierowca musi przed rozpoczęciem przewozu wykonać wydruk z tachografu i zamieścić z tyłu wydruku dane umożliwiające jego identyfikację: nazwisko, numer karty kierowcy, a gdy jej nie ma – numer prawa jazdy. Powinien też się podpisać. Jego obowiązkiem jest też uzupełnienie wydruku odpowiednimi wpisami czynności, jeśli wystąpiły od ostatniego użycia karty (inna praca, dyspozycyjność, przerwy i odpoczynki).

Po zakończeniu przewozu lub na koniec dnia pracy kierowca powinien wykonać kolejny wydruk z tachografu i także na nim umieścić te same informacje. W ten sposób wykonane i opisane wydruki pozwolą mu udokumentować wszelkie czynności i potwierdzić prowadzenie pojazdu w danych dniach. Jeśli kierowca nie będzie mógł podczas kontroli przedstawić wymaganych wydruków, zostanie ukarany mandatem karnym w wysokości 200 zł za każdy brakujący wydruk, nie więcej jednak niż 1.000 zł. Wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie zagrożone karą 100 zł za wykonywanie przewozu przez kierowcę nieposiadającego wymaganego wydruku z tachografu, jeśli karta została uszkodzona, jest niesprawna lub jej nie ma – za każdy brakujący wydruk, bez ograniczenia.

Jakub Wolański, doradca do spraw transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36691 )
Array ( [docId] => 36691 )