Wolno odliczyć nieusprawiedliwione postoje w czasie jazdy

Autor: Karol Lankamer
Data: 03-03-2015 r.

Pracodawca podczas tworzenia ewidencji czasu pracy w systemie równoważnym nie może nie zaliczyć do czasu pracy przerwy trwającej krócej niż 15 minut, jeżeli kierowca wyjaśnił, dlaczego ta przerwa wystąpiła.

Do czasu pracy kierowców nie wlicza się nieusprawiedliwionych postojów w czasie jazdy. Odliczanie takich okresów od czasu pracy wymaga stworzenia procedury, w ramach której kierowca mógłby wyjaśnić przyczyny przerwy. Jeśli firma posiada regulamin pracy, to w jego treści powinny znaleźć się przepisy na ten temat. Jeżeli kierowca uzasadni wystąpienie takiej przerwy, nie można jej odliczać od jego czasu pracy.

Potrzebna procedura

Możliwość wyłączenia z czasu pracy kierowców postojów występujących w czasie prowadzenia pojazdu, które nie są uzasadnione wykorzystaniem przerwy, ani konieczne dla realizacji przewozu, wymaga ustalenia procedury, w ramach której kierowca mógłby wytłumaczyć się z każdego takiego przypadku.

W zależności od rodzaju stosowanych tachografów oraz narzędzi służących przetwarzaniu ich zapisów takie okresy mogą być wychwytywane automatycznie lub podczas ręcznej analizy tarczek. Przed podjęciem decyzji w sprawie wyłączenia danego okresu z czasu pracy należy poinformować kierowcę o tym i pozwolić mu się wytłumaczyć.

Odpowiednie uzasadnienie

Kierowca może mieć wiele argumentów, np. postoje mogą być efektem korka, wypadku lub wątpliwości dotyczących stanu technicznego pojazdu. Pracodawca nie ma innej możliwości, niż przyjąć takie tłumaczenie.

Realna możliwość odliczania od czasu pracy nadprogramowych postojów jest więc ograniczona do przypadków, gdy kierowca nie przedstawi racjonalnego uzasadnienia dla danej przerwy w prowadzeniu pojazdu, w ogóle nie odniesie się do informacji przekazanych mu przez pracodawcę albo faktyczna przerwa jest nieproporcjonalnie długa w stosunku do zaistniałych okoliczności.

Składanie wyjaśnień

Kierowca może składać ustnie lub na piśmie. Ten drugi sposób jest wskazany jedynie, gdy pomimo złożenia przez kierowcę wyjaśnień, pracodawca zamierza odliczyć postój od czasu pracy.

Wówczas dysponowanie przez pracodawcę pisemnymi wyjaśnieniami pracownika oraz przedstawienie odmiennego stanowiska firmy powoduje, że wliczenie postoju do czasu pracy ma charakter sporny. To zaś powoduje, że nawet jeśli kierowca złoży skargę do PIP, inspektor nie rozstrzygnie tego problemu, lecz jedynie pouczy pracownika o możliwości dochodzenia swoich roszczeń przed sądem pracy.

Karol Lankamer, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu bhp i czasu pracy kierowców, były pracownik PIP, wspólnik w firmie doradczo-szkoleniowej „Pogotowie kadrowe Lankamer−Prasołek”

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36652 )
Array ( [docId] => 36652 )