Sprzeciw wobec kar za nocleg w kabinie kierowcy we Francji

Data: 30-09-2014 r.

W internecie pojawiają się pogłoski, jakoby Francja miała odstąpić od zakazu odbierania regularnego 45-godzinnego odpoczynku w kabinie. Mówi się też, że IRU zgłosiło sprzeciw wobec tak restrykcyjnych kar. Czy Francja wycofa się z restrykcyjnych przepisów?

IRU oraz krajowe związki przewoźników międzynarodowych - w Polsce ZMPD - domagają się od francuskich władz złagodzenia wymogów dotyczących odpoczynku kierowcy. W dniu 3 września 2014 r. odbyło się coroczne posiedzenie Komisji Socjalnej IRU, poświęcone m.in. kwestiom wprowadzenia przez Francję (jak również Belgię) nowych przepisów i sankcji w zakresie zakazu odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu. Na posiedzeniu tym ZMPD oraz inne instytucje zrzeszające przewoźników (m.in. z Bułgarii i Rumunii) w swoim wystąpieniu wyraziły sprzeciw wobec tak restrykcyjnych kar.

IRU poinformowało, że obecnie trwa wszczęte wobec Francji postępowanie wyjaśniające, a dalsze działania będą uzależnione od odpowiedzi strony francuskiej i ewentualnych decyzji Komisji Europejskiej w tym zakresie. Zwrócono też uwagę, że wobec ciągłego braku wytycznych praktycznego stosowania przepisów przez stronę francuską, dalsze działania IRU np. skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, będą zależeć od wyników analizy zastosowania tych przepisów.

W kolejnym piśmie z 11 września 2014 r. Sekretarz Generalny IRU poinformował ZMPD o dalszym planie działań w tej sprawie. Z pisma tego wynika, że uchylenie przepisów ma być osiągnięte dzięki współpracy z instytucjami UE (lobbingowi IRU oraz przedstawicieli związków przewoźników krajowych w tych instytucjach).

W pierwszej kolejności kwestię tę mają poruszyć ministrowie transportu z państw UE na spotkaniu, które odbędzie się 8 października 2014 r. Stosowanie przepisów o odpoczynkach kierowców znajduje się również w porządku obrad posiedzenia Komitetu Współpracy z UE (CLTM IRU) wyznaczonego na ten sam dzień.

W ocenie IRU uzyskanie rozwiązania z jednej strony zapewniającego odpowiednie warunki socjalne dla kierowców, a z drugiej strony umożliwiające zachowanie konkurencyjności europejskiego rynku przewozów drogowych wymaga czasu. Zanim jednak to nastąpi konieczne jest przejściowe zawieszenie stosowania przepisów w Belgii i we Francji.

Na koniec IRU podkreśliła, że dalsza działalność lobbingowa w instytucjach UE musi być poparta danymi dotyczącymi wpływu zakazu odpoczynku w kabinie na branżę transportu drogowego. W tym celu przewoźnicy powinni zgłaszać do związków krajowych (ZMPD) dane na temat wpływu tych przepisów na przewozy (dodatkowe koszty wykorzystanego paliwa, ubezpieczenia, itp.).

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35791 )
Array ( [docId] => 35791 )

Array ( [docId] => 35791 )