Zaznaczanie urlopu bezpłatnego w zaświadczeniu o nieprowadzeniu pojazdu

Autor: Karol Lankamer
Data: 27-04-2014 r.

Jeśli kierowca korzystał z bezpłatnego urlopu, w zaświadczeniu o nieprowadzeniu pojazdu należy wskazać punkt 16 zaświadczenia − kierowca miał czas wolny od pracy lub odpoczywał. Nie można zaznaczyć urlopu wypoczynkowego.

Pracodawcy wystawiają kierowcom zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu, ewidencjonując w ten sposób okresy niezarejestrowane przez tachograf.

Powody nieobecności

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu rejestruje:

  • wykonywanie innej pracy,

  • pozostawanie w gotowości,

  • prowadzenie pojazdu wyłączonego spod przepisów rozporządzenia nr 561/2006 i umowy AETR oraz

  • okresy usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

W tym ostatnim punkcie druk wyróżnia zwolnienia chorobowe, urlopy wypoczynkowe oraz korzystanie z czasu wolnego lub odpoczynek.

Pierwsze dwa powody niewykonywania pracy nie budzą żadnych wątpliwości. Na zwolnieniu chorobowym przebywa pracownik, który jest chory, albo gdy musi opiekować się chorym członkiem rodziny. Urlop wypoczynkowy to płatny urlop przysługujący każdemu pracownikowi, również urlop na żądanie.

Czas wolny lub odpoczynek

Trzeci powód nieobecności w pracy jest bardzo szeroki i niedookreślony. Uwzględnia on wszystkie inne, niż wymienione w pozostałych pozycjach zaświadczenia, okresy, podczas których kierowca nie pracował. Oznacza to, że jako czas wolny lub odpoczynek będziemy traktować:

  • wszelkie urlopy związane z macierzyństwem (macierzyński, dodatkowy macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski),

  • zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (np. z okazji ślubu pracownika, narodzin dziecka, śmierci członka najbliższej rodziny itp.),

  • dwa dni opieki nad zdrowym dzieckiem,

  • inne zwolnienia i nieobecności, które nie są urlopem wypoczynkowym ani chorobą.

Karol Lankamer, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu bhp i czasu pracy kierowców, były pracownik PIP

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34752 )
Array ( [docId] => 34752 )