Czy ITD może sprawdzić, kiedy po raz ostatni były sczytywane dane z tachografu cyfrowego

Data: 01-03-2016 r.

Kontrola tachografu na drodze może znaczącą odbiegać od sprawdzenia jedynie norm czasu pracy kierowcy. Często celem weryfikacji pracy kierowcy rozpatruje się również inne zagadnienia, związane choćby z rejestracją zdarzeń czy usterek w pamięci tachografu. Bardzo często jednak w pierwszej kolejności zwraca się uwagę na zachowanie właściwych odstępów czasu wykonywanych obowiązkowych odczytów. Jak wiemy, odczyt danych z tachografu nie może być rzadziej wykonywany niż 90 dni. Sczytanie danych po tym okresie zagrożone jest karą 500 zł, co ma nas bardziej zachęcić do zachowania wymaganego czasu obowiązkowego odczytu.

Obecnie często toczą się postępowania administracyjne wszczynane na podstawie kontroli drogowej w oparciu o stwierdzone naruszenie braku wymaganego odczytu z pamięci masowej tachografu. Musimy mieć świadomość, że osoba kontrolująca wyposażona w odpowiedni sprzęt z łatwością będzie mogła stwierdzić datę ostatniego pobrania danych z pamięci masowej tachografu. Dlatego też warto zwrócić uwagę, że nie zachowując wymaganego okresu odczytu, otrzymamy informacje o naruszeniu obowiązku wczytywania danych urządzenia rejestrującego za każdy pojazd – na podstawie art. 92 a ust. 1, 6, 7 ustawy o transporcie drogowym.

Z pewnością można zaradzić tego rodzaju naruszeniom, wykorzystując do tego celu odpowiednie systemy zdalnego pobierania danych. Jednym z nich jest system DLD wide range producenta tachografów cyfrowych VDO, dzięki któremu osoba odpowiedzialna za odczyt danych z tachografu może praktycznie nie myśleć o konieczności dopilnowania terminu pobrania, ponieważ system zarządzania odczytami samoczynnie dokona odczytu. W przypadku natomiast problemów z uzyskaniem odczytu, system samoczynnie poinformuje osobę odpowiedzialną za pomocą maila.

Jak się łatwo przekonać, warto dzisiaj inwestować we wszelakie rozwiązania techniczne, dzięki którym nadzór nad naszym tachografem przejmuje komputer. Mamy w końcu do czynienia z systemem danych cyfrowych i sprawowanie nadzoru przy wykorzystaniu osób odpowiedzialnych za tego rodzaju obowiązki nie dorówna niezawodnym systemom automatycznego poboru danych.

Marek Herma, biegły sądowy z zakresu tachografów samochodowych i analizy czasu pracy kierowców; wieloletni szkoleniowiec. Dyrektor serwisu prawnego i działu szkoleń w firmie LONTEX autoryzowanego przedstawiciela producenta tachografów CONTINENTAL VDO

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38654 )
Array ( [docId] => 38654 )