Nie wszystkie działania ITD są uzasadnione

Data: 14-05-2013 r.

Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) może przeprowadzić kontrolę w firmie na skutek kontroli na drodze. Jeżeli jednak przewoźnik podejrzewa, że była to „zemsta” za kontrolę drogową, może się poskarżyć.

Jeżeli w trakcie kontroli inspektor podejrzewa, że do tachografu podłączono niedozwolone urządzenie wpływające na jego pracę, ma podstawy go skontrolować. Oczywiście inspektorzy nie zawsze znajdują niedozwolone urządzenia. Wtedy trudno im uzasadnić, że słusznie nałożyli karę. Jeśli ją nakładają, to kara ta i tak jest z reguły uchylana w postępowaniu odwoławczym.

Zdarza się także, że następstwem kontroli na drodze jest kontrola w firmie. Często taka kontrola odbywa się dlatego, że inspektor podczas kontroli na drodze miał wątpliwości, czy firma nie narusza przepisów, więc w przedsiębiorstwie chce to jednoznacznie ustalić.

Nie istnieje akt prawny, który wprost określałby, co pozwala na kontrolę w firmie, a co do niej nie dopuszcza. ITD ma obowiązek sprawdzania firm transportowych w celu ustalenia, czy prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z prawem. Kontrole odbywają się więc z bardzo wielu przyczyn. Są wśród nich skargi różnych osób, informacje z innych urzędów, duża liczba naruszeń lub rażące naruszenia. Przyczynami kontroli mogą być też: podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa lub przeciwdziałanie przestępstwom, ochrona konkurencji albo po prostu wątpliwości inspekcji, czy działalność gospodarcza wykonywana jest zgodnie z prawem.

Trudno więc będzie udowodnić przewoźnikowi, że przyczyną kontroli mogła być chęć zemsty za zachowanie kierowcy podczas kontroli na drodze albo za nieznalezienie naruszeń. Jeżeli przewoźnik uważa, że poniósł szkodę podczas kontroli, przysługuje mu odszkodowanie. Przewoźnik ma prawo odwołać się od decyzji nałożonej w wyniku kontroli ITD w przedsiębiorstwie – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Po upływie tej daty nie może już złożyć odwołania i raczej nie uniknie zapłaty kary.

Michał Walczak, specjalista z zakresu transportu drogowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32071 )
Array ( [docId] => 32071 )