Zmiany w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia

Data: 04-03-2014 r.

Sejm przegłosował zmiany w Kodeksie w sprawach o wykroczenia. Głównym celem nowelizacji, jest uproszczenie i przyspieszenie postępowań sądowych w sprawach o wykroczenia. Dużym ułatwieniem ma być protokół elektroniczny.

Zmiany obejmą m.in. postępowania dotyczące naruszeń wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do ustawy o transporcie drogowym oraz wykroczeń drogowych np. zarejestrowanych przez fotoradary.

Szybsze postępowanie ma być możliwe dzięki protokołowi sporządzanemu za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk (np. dyktafonu) albo obraz i dźwięk (np. kamery). Takie rozwiązanie ma umożliwić również wierne odtworzenie przebiegu sprawy.

Protokół pisemny nie zniknie jednak zupełnie, choć będzie miał znacznie okrojoną formę. Znajdą się nim jedynie:

 • oznaczenie rozpoznawanej sprawy, sądu, czasu i miejsca rozprawy oraz w niezbędnym zakresie osób w niej uczestniczących,
 • informacja co do jawności rozprawy i trybu postępowania,
 • wydane na rozprawie postanowienia i zarządzenia,
 • wniesione ustnie na rozprawie zażalenia,
 • niektóre istotne informacje o przebiegu postępowania np.: o złożeniu lub cofnięciu żądania ścigania wykroczenia.

W szczególnych przypadkach, w celu zapewnienia prawidłowego orzekania w sprawie, możliwe będzie spisanie części protokołu z nagrania. Kompletny protokół pisemny będzie sporządzany w sytuacji, gdy nagranie rozprawy będzie niemożliwe z przyczyn technicznych. Ponadto w sytuacjach, w których utrwalenie przebiegu rozprawy nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, będzie sporządzany kompletny protokół pisemny.

Strony, ich obrońcy, pełnomocnicy oraz przedstawiciele ustawowi będą mogli zapoznać się z elektroniczną wersją protokołu w siedzibie sądu, lub w przypadku obwinionego pozbawionego wolności – w zakładzie karnym.

W przypadku zastosowania w sprawie protokołu elektronicznego uzasadnienie wyroku będzie sporządzane z urzędu wyłącznie w formie ustnej. Strona, będzie mogła w nieprzekraczalnym terminie 7 dni złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie jej wersji papierowej takiego uzasadnienia. Termin na wniesienie apelacji wyniesie kolejne 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34090 )
Array ( [docId] => 34090 )

Array ( [docId] => 34090 )