Czym są koszty logistyczne

Kategoria: Logistyka
Autor: Woźniak Wojciech
Data: 19-06-2012 r.

System logistyczny i zadania realizowane w jego zakresie generują koszty, które są z kolei wyodrębnione z kosztów globalnych przedsiębiorstwa. Dzięki takiemu działaniu można kontrolować nakłady pieniężne, które zużywane są do przepływu materiałów w przedsiębiorstwie i między firmami oraz utrzymania zapasów.

Koszty logistyczne

W systemie logistycznym koszty dzielą się na zmienne oraz stałe. Kosztami zmiennymi są m.in. koszty pracy, zużycia materiałów i paliwa, zaangażowania kapitału. Natomiast kosztami stałymi, środki transportu, podatki i opłaty oraz koszty amortyzacji magazynów. Dzięki temu podziałowi możliwe jest porównanie wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo z kosztami generowanymi przez logistykę. Jest to dokładnie określenie progu rentowności systemu logistycznego.

Wyróżnia się także dwie koncepcje kosztów logistycznych, są one następujące:

Koncepcja współzależności kosztów

Według tej koncepcji korelacja kosztów logistycznych prowadzi do wpływania jednego elementu na drugi. Jest tak, ponieważ elementy składające się na układ logistyczny muszą być rozpatrywane jako całość. Na przykład zmniejszając nakłady przeznaczone na transport, prowadzi się do wydłużenia czasu od zamówienia po dostarczenie produktu. Odbije się to bezpośrednio na jakości oraz cenie świadczonych usług.

Koncepcja globalnych kosztów

Koncepcja ta zakłada, że każde działanie przedsiębiorstwa odbija się na przepływie i składowaniu materiałów. Dlatego też powinny być one traktowane jako całość, a nie indywidualnie. Przeprowadzanie analizy poszczególnych faz logistycznych w tej koncepcji pozwala na wyodrębnienie różnych kosztów np. kosztów zaopatrzenia lub dystrybucji. Musi być jednak ona przeprowadzona z uwzględnieniem każdej fazy przepływu materiałów.

Woźniak Wojciech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32094 )
Array ( [docId] => 32094 )

Array ( [docId] => 32094 )