Transport okazjonalny do 9 osób – niezbędna licencja

Kategoria: Logistyka
Data: 27-12-2012 r.

Okazjonalny przewóz osób wymaga posiadania licencji na wykonywanie transportu drogowego. Także, jeśli przewozi się do 9 osób, łącznie z kierowcą. Jakie wymogi trzeba spełnić, by zdobyć taką licencję.

Polskie przepisy wymagają uzyskania licencji krajowej lub międzynarodowej od osób trudniących się przewozem osób. I to niezależnie od rodzaju pojazdu, jakim odbywa się ów transport. Dotyczy to także okazjonalnego przewozu osób wykonywanego pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu maksymalnie 9 osób łącznie z kierowcą.

 

Jak uzyskać licencję

Licencje na okazjonalny transport drogowy osób wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę danej firmy transportowej. Jednak, gdy transport odbywa się również poza granicami kraju (transport międzynarodowy), właściwym organem jest Główny Inspektor Transportu Drogowego – a dokładniej: Biuro d/s Transportu Międzynarodowego.

W przypadku transportu drogowego, który odbywa się przy wykorzystaniu pojazdu o liczbie miejsc do 9 (łącznie z kierowcą), wystarczy posiadanie prawa jazdy kat. B (+ stosownych badan lekarskich i psychologicznych). Co ważne, nie jest wymagane korzystanie z tachografu, ani uiszczanie opłat elektronicznych. Szczegółowy spis wymagań dla przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem takiego transportu zawiera art. 5 Ustawy o transporcie drogowym. Natomiast, gdy pojazd przekracza 9 miejsc, wszelkie regulacje zawiera rozporządzenie WE nr 1071/2009.

 

Wymagania do licencji

Ustawowe regulacje obejmują zarówno kompetencje zawodowe, opinię o przedsiębiorcy, jak i jego możliwości finansowe do prowadzenia danej działalności. I tak, żeby uzyskać licencję na prowadzenie okazjonalnego transportu drogowego osób, należy:

  • mieć dobrą reputację – nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa (karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, warunkom pracy i płacy lub innym dotyczącym wykonywania zawodu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska), ani posiadać prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
  • posiadać certyfikat kompetencji zawodowych, względnie wyznaczyć osobę w firmie, która zarządza danym przedsiębiorstwem lub jego transportem i ma stosowny certyfikat (wystarczy mieć z danym pracownikiem pisemną umowę-zlecenie lub umowę o dzieło);

wykazać się stabilną sytuacją finansową, która umożliwia podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego – wymagane jest posiadanie środków finansowych lub majątkowych w wysokości: 9 000 euro (na pierwszy samochód przeznaczony do transportu drogowego) lub 5 000 euro (na każdy następny pojazd); swoją kondycję finansową można udokumentować albo rocznym sprawozdaniem finansowym, albo dokumentami potwierdzającymi posiadanie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32156 )
Array ( [docId] => 32156 )