Transport współmodalny

Kategoria: Logistyka
Autor: Stwora Sylwia
Data: 11-10-2012 r.

Brak sprawnej sieci transportowej to jedna z największych bolączek krajów należących do Unii Europejskiej. Zmiana polityki transportowej z multimodalnej na współmodalną pozwoli nie tylko na zoptymalizowanie połączenia pomiędzy wszystkimi dostępnymi środkami transportu, ale także usprawni przewóz towaru czy osób. Transport współmodalny odciąży również środowisko z zanieczyszczeń.

Istota transportu współmodalnego

Pojęcie współmodalności pojawiło się w 2006 roku w tzw. białej księdze transportu, w wyniku zapotrzebowania Unii Europejskiej na określenie polityki dotyczącej zrównoważonego rozwoju tego działu gospodarki. Zastępczo używa się terminu komodalność. Odnosi się to do maksymalnego wykorzystania różnego typu środków transportu tak, aby był on korzystny zarówno dla osoby realizującej zadanie, jak i jej przełożonych, współpracowników, partnerów biznesowych, a także kraju, z którego pochodzi.

Chodzi tu o zalety ekonomiczne, finansowe, dotyczące poziomu świadczonych usług oraz ochronę środowiska. Działania prowadzone od 2011 roku skupiają się przede wszystkim na tym, aby transport w mniejszej mierze odbywał się drogą samochodową, a coraz częściej wykorzystywał wersję kolejową, lotniczą czy morską.

Korzyści z transportu współmodalnego

Zatory drogowe na drogach krajowych, jak i autostradach, liczne wypadki z ofiarami śmiertelnymi, coraz większe zużycie paliw, przekładające się na wzrost zanieczyszczenia powietrza. Tego można uniknąć wdrażając właśnie współmodalność w zakresie transportu. Harmonijne funkcjonowanie różnych form transportu może przyczynić się do napędzania gospodarki krajowej i międzynarodowej, wzmocnić infrastrukturę, a jednocześnie być bardziej przyjazne dla środowiska. Do prowadzenia komodalnej polityki transportowej potrzebna jest rozbudowa infrastruktury kolejowej, żeglugi śródlądowej i morskiej, co z kolei wiąże się ze zwiększeniem dotacji do tego typu projektów, a zmniejszeniem tych przeznaczanych na budowę dróg.

Idea transportu współmodalnego budzi wątpliwości Europejskiego Instytutu Monetarnego (EIM), który twierdzi, że mało ekologiczny transport samochodowy straci na tej zmianie.

Stwora Sylwia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32117 )
Array ( [docId] => 32117 )

Array ( [docId] => 32117 )