Można zatrudnić kierowcę, jeśli nie ma na swoim koncie zakazu wykonywania zawodu

Autor: Katarzyna Laskowska-Woś
Data: 27-06-2016 r.

Kierowca mający na swoim koncie wyrok za przestępstwo w komunikacji, np. nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, może być zatrudniona przez przewoźnika w charakterze kierowcy, jeżeli sąd nie wydał zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Jednym z warunków uzyskania i posiadania uprawnień do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego jest to, aby w stosunku do zatrudnionych kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy. Jednocześnie żaden przepis prawa nie wprowadza warunku dotyczącego nieposiadania przez kierowcę na swoim koncie innych orzeczeń.

Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej jest jednym ze środków karnych. Sąd często orzeka go dodatkowo w przypadku określonych przestępstw. Nie należy jednak mylić tego środka karnego z karą wymierzaną przez sąd za przestępstwo, polegającą np. na pozbawieniu wolności w zawieszeniu.

W tym przypadku sąd wymierzył wyłącznie karę pozbawienia wolności, nie zastosował środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu kierowcy. Należy zatem uznać, że kierowca może zostać zatrudniony przez przewoźnika.

Katarzyna Laskowska-Woś, doradca firm transportowych, ekspert z zakresu prawa transportowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39156 )
Array ( [docId] => 39156 )

Array ( [docId] => 39156 )