Pracodawca może ukarać kierowcę za niepowiadomienie w terminie o chorobie

Data: 14-06-2016 r.

Choroba pracownika jest jednym z najczęstszych powodów absencji w pracy. Pracownik powinien więc zawiadomić pracodawcę o swojej niedyspozycji zdrowotnej najpóźniej w ciągu dwóch dni. Chodzi o to, by pracodawca wiedział, co się dzieje z jego podwładnym i mógł np. zorganizować zastępstwo na czas nieobecności.

Jeżeli pracownik nie będzie mógł stawić się w pracy, musi niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Niedotrzymanie tego terminu może być usprawiedliwione tylko szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika tego obowiązku, zwłaszcza jego obłożną chorobą, połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

W każdym zakładzie pracy panuje ustalona organizacja i porządek w procesie pracy. W ramach tego porządku mieści się odpowiednie przyjęcie sposobu potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. W firmach, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników lub więcej obowiązuje regulamin pracy i to właśnie ten akt powinien określać prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników w tym zakresie. Jeśli pracowników jest mniej, pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy o pracę m.in. o przyjętym sposobie uzasadniania nieobecności w pracy.

Pracownik, w ramach odpowiedzialności porządkowej, musi tych norm przestrzegać. Za ich nieprzestrzeganie pracodawca może stosować:

 1. karę upomnienia,
 2. karę nagany.

Kara nie może być jednak zastosowana po upływie dwóch tygodni od otrzymania wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Karę wolno zastosować tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. O wymierzonej karze zawiadamia się pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązku i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy jest obowiązujące jeszcze zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA. Nie należy jednak mylić terminu zawiadomienia pracodawcy o absencji z terminem dostarczenia tego zaświadczenia płatnikowi (siedem dni od daty otrzymania).

Izabela Nowacka, specjalista ds. kadrowo-płacowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39121 )
Array ( [docId] => 39121 )

Array ( [docId] => 39121 )