Nie trzeba rozwiązywać umowy w przypadku nieobecności zleceniobiorcy

Data: 29-06-2016 r.

Jeżeli obie strony uzgodniły czasową nieobecność zleceniobiorcy, to przez miesiąc umowa po prostu nie będzie realizowana. Nie jest konieczne rozwiązanie ani zawieszenie umowy zlecenia.

Umowa zlecenia może ulec rozwiązaniu w każdym czasie, za wypowiedzeniem. Jednak jeżeli w treści umowy nie określono długości okresu wypowiedzenia, może ono mieć skutek natychmiastowy. Artykuł 746 Kodeksu cywilnego wskazuje jedynie, że jeżeli dający zlecenie dokona wypowiedzenia, to powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. W razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

Natomiast przyjmujący zlecenie, który ze swej strony wypowiedział umowę odpłatną, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, jest odpowiedzialny za szkodę. W tym jednak przypadku strony umowy zlecenia nie chcą umowy rozwiązać ani w trybie wypowiedzenia, ani wzajemnego porozumienia.

Przykładowo, firma transportowa zatrudnia obywatela Ukrainy na podstawie umowy zlecenia, zawartej od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. Pracownik posiada zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (zezwolenie również jest do 31 grudnia 2018 r.). Zamierza on na miesiąc wyjechać na Ukrainę. Współpraca ma nadal trwać po powrocie z Ukrainy. W takim przypadku, jeśli miesięczna przerwa w wykonywaniu zlecenia ma być potwierdzona pisemnie, wystarczy w tej sprawie oświadczenie przyjmującego zlecenie.

Izabela Nowacka, specjalista ds. kadrowo-płacowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39166 )
Array ( [docId] => 39166 )

Array ( [docId] => 39166 )