Nie trzeba rozwiązywać umowy w przypadku nieobecności zleceniobiorcy

Data: 29-06-2016 r.

Jeżeli obie strony uzgodniły czasową nieobecność zleceniobiorcy, to przez miesiąc umowa po prostu nie będzie realizowana. Nie jest konieczne rozwiązanie ani zawieszenie umowy zlecenia.

Umowa zlecenia może ulec rozwiązaniu w każdym czasie, za wypowiedzeniem. Jednak jeżeli w treści umowy nie określono długości okresu wypowiedzenia, może ono mieć skutek natychmiastowy. Artykuł 746 Kodeksu cywilnego wskazuje jedynie, że jeżeli dający zlecenie dokona wypowiedzenia, to powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. W razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

Natomiast przyjmujący zlecenie, który ze swej strony wypowiedział umowę odpłatną, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, jest odpowiedzialny za szkodę. W tym jednak przypadku strony umowy zlecenia nie chcą umowy rozwiązać ani w trybie wypowiedzenia, ani wzajemnego porozumienia.

Przykładowo, firma transportowa zatrudnia obywatela Ukrainy na podstawie umowy zlecenia, zawartej od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. Pracownik posiada zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (zezwolenie również jest do 31 grudnia 2018 r.). Zamierza on na miesiąc wyjechać na Ukrainę. Współpraca ma nadal trwać po powrocie z Ukrainy. W takim przypadku, jeśli miesięczna przerwa w wykonywaniu zlecenia ma być potwierdzona pisemnie, wystarczy w tej sprawie oświadczenie przyjmującego zlecenie.

Izabela Nowacka, specjalista ds. kadrowo-płacowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39166 )
Array ( [docId] => 39166 )