Odpowiedzialność kierowców za powierzone mienie

Data: 02-09-2014 r.

Firma transportowa może powierzyć samochód wraz z ładunkiem dwóm kierowcom jadącym w trasę. Odpowiedzialność za nie powinien jednak ponosić każdy z nich z osobna. Wówczas w razie zaistnienia szkody będzie odpowiadał ten, który wyrządził szkodę, lub obydwaj – każdy w stopniu, w jakim przyczynił się do jej powstania.

Odpowiedzialność kierowcy za szkodę powstałą w powierzonym mieniu może mieć charakter indywidualny albo wspólny. Kierowca odpowiada indywidualnie:

 
  • jeśli przyjął na siebie odpowiedzialność za całość mienia bądź

  • jeżeli przyjął odpowiedzialność za wydzieloną, samodzielną część mienia

Można też powierzyć mienie z obowiązkiem wyliczenia się kilku pracownikom łącznie na podstawie umowy o wspólnej odpowiedzialności pracowników. Jednak dotyczy to tylko osób pracujących w siedzibie firmy (kierowców już nie).

Firma może powierzyć pracownikowi mienie na stałe, doraźnie lub jednorazowo. Wszystko zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Na stałe można powierzyć mienie kierowcy wykonującemu przewozy danym samochodem.

Z kolei doraźne może być powierzenie towaru w celu przewiezienia go, a jednorazowy charakter może mieć np. powierzenie karty kredytowej.

dr Justyna Czerniak-Swędzioł, prawnik w Kancelarii Prawnej KPPM Paluch i Wspólnicy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35634 )
Array ( [docId] => 35634 )

Array ( [docId] => 35634 )