Podwójne opłaty za prawo jazdy są niekonstytucyjne

Data: 19-02-2014 r.

Po zmianie przepisów o egzaminach na prawo jazdy  niektóre Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego pobierały od zdających podwójne opłaty, a inne nie. Zdaniem Rzecznika praw obywatelskich jest to niekonstytucyjne.

Rzecznik praw obywatelskich przeprowadził postępowanie w sprawie niejednolitych praktyk stosowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego podczas egzaminowania kandydatów na kierowców. Okazało się, że w jedenastu województwach pobierano dodatkowe opłaty od osób, które złożyły wymagane dokumenty i uiściły opłatę za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy przed 19 stycznia 2013 r., czyli przed wejściem w życie ustawy o kierujących.

Na terenie czterech województw w obrębie poszczególnych WORD-ów były rozbieżności. Tylko w województwie mazowieckim uznano, że jeżeli kandydat wniósł opłatę za dopuszczenie do egzaminu przed 19 stycznia 2013 r., to nie musiał już ponownie płacić.

Zdaniem RPO jest to wina Ministerstwa Transportu, które nie przygotowało przepisów przejściowych. Zabrakło ich w rozporządzeniu z 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów, doszło do nieuprawnionego zróżnicowania sytuacji osób znajdujących się w takich samych sytuacjach. Narusza to konstytucyjną zasadę równości.

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra infrastruktury i rozwoju o ustosunkowanie się do wyników postępowania potwierdzającego niejednolitość praktyk ośrodków ruchu drogowego.

Źródło: RPO

Izabela Kunowska, specjalista z zakresu transportu drogowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33890 )
Array ( [docId] => 33890 )

Array ( [docId] => 33890 )