Podzlecanie usług transportu samochodem osobowym

Autor: Michał Dynerowicz
Data: 02-12-2020 r.

Czy firma posiadająca zlecenie na usługi transportu samochodem osobowym może przyjmować zlecenia na transport samochodem osobowym i podzlecać wykonanie firmie mającej licencje? Przyjmować zlecenia na transport 7-9 osób i podzlecać wykonanie firmie mającej stosowną licencje? Przyjmować zlecenia na transport powyżej 9 osób ma terenie kraju i za granicą i podzlecać wykonanie firmie mającej stosowną licencję?

Nie ma przeciwskazań do podzlecania usług transportu samochodem osobowym, jednak należy zwrócić uwagę na kilka ważnych problemów z tym związanych.

 

Ważna treść umowy

Przede wszystkim sama treść zleceń transportowych jakie firma chce podzlecać dalszym podwykonawcom, może zawierać postanowienia w myśl których zabrania się wykorzystywania podwykonawców przy realizacji zlecenia transportowego.

W takiej sytuacji wykorzystanie podwykonawcy stanowi naruszenie warunków zlecenia i jako takie może stanowić problem, w szczególności jeżeli zastrzeżono karę umowną, lub w sytuacji kiedy podwykonawca nieprawidłowo wykonał przewóz, a za szkodę ma odpowiedzieć ubezpieczyciel. Taki ubezpieczyciel chętnie wyłączy swoją odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku dalszego podzlecenia przewozu w sytuacji, kiedy treść zlecenia wyłączała taką możliwość.

Konstatując, w pierwszej kolejności należy ustalić czy zlecenie transportowe nie wyłącza takiej możliwości.

Status firmy

Druga równie istotne kwestia to ustalenie statusu przedsiębiorstwa. W treści zapytania nie ma odpowiedzi czy są firma jest przewoźnikiem drogowym uprawnionym do przewozu osób, który jednak za sprawą dużej ilości zleceń nie jest w stanie obsłużyć wszystkich zlecanych transportów, czy też w ogóle nie są jest uprawniona do wykonywania przewozów osobowych.

W pierwszym ze wskazanych przypadków sytuacja jest prosta ponieważ jako przewoźnik drogowy uprawniony do przewozu osób posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Wystarczające będzie wyłącznie sprawdzenie umowy ubezpieczenia w zakresie istnienia wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wynikłe podczas realizacji przewozu (np. wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku zlecenia wykonania przewozu innemu podmiotowi).

W drugim przypadku, czyli w sytuacji kiedy w ogóle firma nie jest uprawniona do wykonywania przewozów drogowych osób, należy zastanowić się czy w ogóle istnieje możliwość ubezpieczenia tego typu działalności. Umowa ubezpieczenia w przypadku przyjmowania zleceń transportowych i przekazywania ich dalej jest bardzo ważnym elementem, bowiem transport drogowy charakteryzuje się możliwością wystąpieniu wielu dotkliwych finansowo tytułów odpowiedzialności przewoźnika. 


Odpowiedzialność za zleceniobiorcę

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną, szczególnie istotną kwestię. W sytuacji kiedy firma podzleci zadanie innemu przewoźnikowi, to ponosi ona odpowiedzialność za jego działanie lub zaniechanie wobec zleceniodawcy - jak za własne. Ewentualne roszczenia w pierwszej kolejności są kierowane do Państwa firmy i dopiero później istnieje możliwość skierowania roszczenia o naprawienie szkody przez podwykonawcę na zasadzie regresu. 

Podsumowanie

Konstatując, jeżeli firma jest przewoźnikiem drogowym uprawnionym do wykonywania przewozu osób problematyka podzlecenia przewozów nie jest skomplikowana. W przeciwnym wypadku zalecałbym wybór pośrednictwa na podstawie np. umowy agencyjnej. W takiej sytuacji odpowiedzialność jest ograniczona do minimum.

Michał Dynerowicz Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria Prawna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41233 )
Array ( [docId] => 41233 )